Billström bekräftar: UD arbetar med rektorns ärende

Skolledaren träffade rektorn Mostafa Geha (t v) på hans arbetsplats i Hedemora tidigare i år. Utrikesdepartementet arbetar nu med hans ärende. Foto: Henrik Hansson/Regeringskansliet

Utrikesdepartementet och svenska ambassaden i Beirut arbetar aktivt med den svenska rektorn Mostafa Gehas frihetsberövande i Libanon. Detta bekräftar nu utrikesminister Tobias Billström (M) i ett skriftligt svar på riksdagsledamoten Lars Isacssons (S) fråga.

Skolledaren har sedan tidigare skrivit om och följt utvecklingen för den nu frihetsberövade rektorn Mostafa Geha. Först i ett stort reportage i tidningen Skolledaren, om hans roll som innovativ skolledare i Hedemora och därefter, på webbplatsen skolledaren.se, om att han gripits och senare också frihetsberövats Libanon under sommaren. 

Riksdagsledamoten Lars Isacsson, som även sitter i justitieutskottet, skickade i mitten av september en skriftlig fråga till utrikesminister Tobias Billström där han redogjorde för hur rektorn Mostafa Geha från Hedemora greps den 5 juli i år efter att han landat på Beiruts flygplats.

Diplomatiskt svar

Nu har utrikesministern i ett skriftligt svar till Lars Isacsson bekräftat att han, UD och svenska ambassaden i Beirut känner till att den svenska medborgaren Mostafa Geha är frihetsberövad och att man arbetar aktivt med ärendet:

”Konsulär sekretess förhindrar mig att gå in på mer detaljer men ambassaden i Beirut och Utrikesdepartementet kommer att fortsätta arbeta med ärendet. Detta arbete går ut på att tillse att Mostafa Gehas rättigheter tillgodoses och att hans frihetsberövande upphävs om det inte finns rättsliga skäl att kvarhålla honom”.

Lars Isacsson (S)

– Utrikesministerns svar är korrekt och diplomatiskt vilket jag har full förståelse för. Jag utgår från att UD nu jobbar med de diplomatiska kanaler de har och håller Mostafas familj informerad, säger Lars Isacsson.

”Saknar en viktig rektor”

I sitt brev till utrikesminister Tobias Billström skriver Lars Isacsson att han och hans vänner och politikerkollegor i Sverige (där han engagerat sig lokalt för Socialdemokraterna i Hedemora) är oroliga. Han konstaterar också att Hedemora nu saknar en viktig rektor för vuxenutbildningen.

– Fängslandet är mycket oroväckande. Det får så klart påverkan på en hel bygd, arbetskamrater, elever och framför allt Mostafas familj. Alla krafter nu måste samarbeta för att få Mostafa Geha frigiven och tillbaka till Sverige, säger Lars Isacsson till Skolledaren.

Enligt Lars Isacsson finns det uppgifter om att Mostafa Geha skulle ha gripits för att han vid något tillfälle skulle uttryck åsikter om att Libanon och Israel skulle hitta en fredlig väg framåt; samarbete i stället för konflikt. Huruvida det är skälet har Skolledaren inte kunnat få bekräftat men uppgifter till Skolledaren anger att domstolens skäl till frihetsberövandet ska vara regimkritik.