Blandade känslor för Chat GPT i skolan

AI – ett omdiskuterat gränssnitt mellan människa och maskin. Foto: Adobe Stock

Fusk eller framtid? AI-tjänsten Chat GPT har blivit ett verktyg för potentiellt fusk i skolarbetet. Många av landets skolor för åtgärder medan andra höjer rösten för teknikens möjligheter. Den 15 augusti höll Skolverket webbinariet "Chat GPT och skolan". Följ länken inne i artikeln.

Hösten 2022 fick textroboten Chat GPT ett stort genomslag och blev tidigt ett föremål för debatt inom skolvärlden. Flera rektorer och lärare uppmärksammades på att roboten skulle kunna missbrukas av elever, för att exempelvis kunna fuska fram inlämningsuppgifter.

Textroboten har tränats i att generera text på egen hand. Den kan enligt utvecklarna också svara på uppföljningsfrågor och rätta sig själv.

”Ett paradigmskifte”

Sedan hösten 2022 har roboten utvecklats. Inför höstterminen kommer därför flera av landets gymnasieskolor att fortsätta förändra sina arbetssätt för att möta tekniken.

Lasse Keybets, rektor på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg, framhåller att fusk har funnits i urminnes tider. Skillnaden i dag är omfattningen och tillgängligheten.

– Om vi tittar på Google som en utmaning och internet om vi kollar ännu längre tillbaka, det var en utmaning i sig. Men detta är något helt annat, så det blir lite ett paradigmskifte, säger han i en intervju av Anna Isaksson för TT.

På Hvitfeldtska gymnasiet kommer en paneldiskussion att arrangeras, där lärarna får en möjlighet att ställa frågor kring vad fenomenet innebär.

– Det kräver att varje enskild person tar sig en funderare kring hur man ska göra kring sina ämnen och sina kurser, säger han.

Tänker på fuskrisken

Gemensamt för de skolor och verksamheter som TT har pratat med är att elevernas hemuppgifter kommer att minska. Några skolor uppger att man redan sedan tidigare dragit sig för hemuppgifter, med tanke på fuskrisken.

På gymnasieskolan Malmö latinskola kommer undervisningen att centreras mer till klassrummen. Hemuppgifter kan förekomma under höstterminen men skolan kommer att tänka annorlunda, enligt rektor Fredrik Hemmensjö.

– Man kan inte bara ge eleverna hemtentor utan det måste följas upp med någon form av seminarium till exempel, säger han.

Betyg som inte motsvarar kunskaperna

Skolkoncernen Academedia driver drygt 150 gymnasieskolor runt om i Sverige och har över 43 000 elever. Där var man tidigt medvetna om att verktyget skulle komma att innebära förändringar kring bedömningar och examinationer.

– Hemuppgifter eller inlämningsuppgifter som tidigare har kunnat ges till elever som sätter sig i ett grupprum eller hemma för att genomföra uppgiften och som sedan läraren tar emot för bedömning, den processen behöver ske annorlunda i dag, säger Jimmy Kjellström, segmentschef för samtliga gymnasieskolor.

– Elever riskerar att få betyg som deras kunskaper inte motsvarar och det är huvudutmaningen.

Webbinarium om AI och skolan

Skolverket rekommenderar lärare att inte använda sig av inlämningsuppgifter om de inte kan säkerställa ”tillförlitligheten” i innehållet.

– Inlämningsuppgifter kanske man hellre ska göra i skolan när man sitter i en lektionssal och inte göra när man är själv, säger Peter Karlberg, undervisningsråd på Skolverket, till TT.

Förutom ett mer varierat arbetssätt är det flera rektorer som vill öka medvetenheten kring Chat GPT, både bland elever och i arbetslag.

Den 15 augusti sände Rise och Skolverket ett gemensamt webbinarium om AI och skolan. Du hittar länken till inspelningen av webbinariet här. 

(Text & källor: TT, Skolverket)