Göteborgsskolan vände resultaten – nu prisas rektorn

Rektor Monzer El-Sabini blir första skolledaren att få pris av Kungliga vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg. Hans skola Bergsjöskolan har senaste åren gjort en rejäl vändning i resultaten. Foto: TT/Privat

Hallå där, rektor Monzer El-Sabini på Bergsjöskolan som på nytt prisats, denna gång av Kungliga vetenskaps- och vitterhetssamhället i Göteborg (KVVS).

Du hyllas för din ”lyhördhet, demokratiska ledarstil, öppenhet, outtröttliga engagemang och förståelse för skolans roll i lokalsamhället”. Vilken del av motiveringen blev du gladast för?

– Det är verkligen roligt att de nämner lyhördhet och demokratisk ledarstil. Ända sedan jag kom till skolan 2014 har min ambition varit att involvera elever och föräldrar så mycket som möjligt. Vi som jobbar i skolan sitter inte på alla svar.

Andelen elever som går ut med godkända betyg i alla ämnen har ökat från 16 till 47 procent under dina år på Bergsjöskolan. Hur gick det till?

– Vi var faktiskt uppe i 61 procent före pandemin, sedan sjönk andelen som i många andra skolor. Att ge elever mer inflytande är en av förklaringarna till våra framgångar, när de önskat ett kafé eller ett uppehållsrum har vi kunnat ordna det. Det har bidragit till att de känner ett ägarskap för skolan. Att bygga relationer med eleverna är helt avgörande, säger Monzer El-Sabini.

– Sedan innebar en kris hos oss 2015 att vi tvingades agera, Skolinspektionen hotade med vite om inte arbetsmiljön förbättrades. Det rådde närmast krigstillstånd då, brandlarmet kunde utlösas åtta gånger per dag, man talade rentav om att lägga ner skolan.

"Enorm skillnad"

För att komma i ordning med problem satsade man på fortbildning av personalen och tog hjälp av Skolverket genom projektet Samverkan för bästa skola.

– Och vi fick stöd av Högskolan Kristianstad och Södertörns högskola för att vässa vårt pedagogiska arbete och jobba mer med värdegrunden. När en skola har så stora problem som vi hade så är det viktigt att inhämta hjälp utifrån.

Enligt prismotiveringen präglas skolan idag av ”trygghet och studiero”. Stämmer det?

– Ja, det är en enorm skillnad jämfört med 2015. Självklart händer saker på en grundskola med närmare 500 elever i ett utsatt område, men vi har i stort sett ingen skadegörelse längre. Alla dörrar är öppna till oss i skolledningen, det skapar tillit och förtroende. Skolan har blivit en gemensam arena.

Fakta

Göteborgsbaserade vetenskapsakademin KVVS stammar från 1770-talet. Det är första gången som deras lärarpris tilldelas en skolledare. Prissumman är på 20 000 kronor.