Hon är Årets biträdande rektor i Stockholm

Susanne van der Kwast på Årstaskolan hyllas för sitt ledarskap. Foto: Pelle Mårtenson

Stockholms stad har delat ut utmärkelsen Årets biträdande rektor i grundskolan till Susanne van der Kwast på Årstaskolan. Hon hyllas bland annat för sin nyfikenhet, öppenhet och lyhördhet.  

Utmärkelsen som Susanne van der Kwast får kallas Årets biträdande rektor på grundskolan. 

– Det känns ovant att bli uppmärksammad men jag är väldigt glad och stolt, säger Susanne van der Kwast.   

Susanne började arbeta på Årstaskolan 2004. Först var hon lärare på lågstadiet och sedan ungefär tio år tillbaka är hon biträdande rektor. 

– Vi är många som arbetat länge på Årstaskolan och trivs här. Besökare och nya kollegor brukar säga att det är ett varmt och välkomnande klimat på skolan. Det ska vi vara stolta över.  

Framgångsrikt utvecklingsarbete

Att Susanne varit på samma skola i nästan tjugo år skapar kontinuitet. Juryn skriver bland annat: Susanne har under flera år uthålligt och framgångsrikt bedrivit utvecklingsarbete inom skolans F–3. 

– När man jobbar på en skola får man möjlighet att träffa nya elever varje år. Det är utvecklande tycker jag. Genom åren har jag också haft förmånen att arbeta med chefer som visat att de trott på mig. Därför vill jag ge tillbaka och visa förtroende för mina medarbetare.      

Motiveringen

Susanne van der Kwast, Årstaskolan, tilldelas priset Årets biträdande rektor på grundskolan 2023.

Susanne har under flera år uthålligt och framgångsrikt bedrivit utvecklingsarbete inom skolans F–3. Hon har lett kompetensutvecklingen tillsammans med förstelärare och utvecklingslärare. Susanne har också lett utvecklingen av skolans arbete med bedömningsstöd och även övergångar från områdets förskolor till skolans förskoleklasser samt från förskoleklass till åk 1 och åk 3 till åk 4. Susanne har höga resultat vad gäller elevernas kunskaper, nära 100 procent godkända, hög nöjdhet bland elever och vårdnadshavare samt extremt hög nöjdhet bland medarbetare. Susannes ledaregenskaper präglas av nyfikenhet, öppenhet och lyhördhet som i hög grad bidrar till skolans positiva utveckling.

Fakta om utmärkelsen

Stockholms stad delar ut varje år ut utmärkelser till lärare, lärarlag, biträdande rektorer och rektorer på grundskolor och gymnasieskolor.  

Juryn består av Lena Holmdahl, utbildningsdirektör, Peter Bragner, grundskoledirektör, och Joachim Håkansson, gymnasiedirektör.    

Lärare, andra pedagoger och skolledare kan nominera kollegor i Stockholms stad till utmärkelserna årets lärare och årets lärarlag. Rektor och biträdande rektor nomineras av närmsta chef.  

Prissumman fastställs varje år och delas ut till skolan för att användas till professionsutveckling för vinnaren. 

Årets prissumma till årets lärare, årets rektor och årets biträdande rektor är 12 000 kronor och ska användas till professionsutveckling.