Intensiv debatt väntar kring skolledares anmälningsplikt

Sveriges Skolledare har undertecknat ett SACO-gemensamt upprop: ”Att tvingas rapportera papperslösa skulle innebära en etisk stress och försvåra för dessa yrkesgrupper att göra sitt jobb”. Foto: Adobe Stock

Skolpersonal kommer i detta skede inte att undantas från utredarens uppdrag när det gäller offentliganställdas anmälningsplikt. Det beskedet kom från regeringssamarbetet i veckan. – Ett angiverisystem inger inget förtroende och den här delen borde överhuvudtaget inte utredas, säger Matz Nilsson, en av två ordföranden i Sveriges Skolledare.

Regeringen och Sverigedemokraterna höll en pressträff i veckan om åtgärder för att stärka återvändandearbetet, där anmälningsplikten för offentligt anställda är en del. Det som av oppositionen kallas angiverilagen. På pressträffen framkom att utredaren inte ska undanta någon grupp i förväg.

Sverige Skolledare är kritiska

– Vi är oerhört kritiska till det här förslaget. Det är ett hot mot barnkonventionen och allas rätt till sjukvård och utbildning. Det borde överhuvudtaget inte utredas, menar Matz Nilsson.

Sveriges Skolledare har tidigare gett uttryck för sin kritik, Bland annat har de båda ordföranden Ann-Charlotte Gavelin Rydman och Matz Nilsson tillsammans med 20 andra SACO-förbund undertecknat ett upprop mot förslaget där man bland annat skrev:

”Att tvingas rapportera papperslösa skulle innebära en etisk stress och försvåra för dessa yrkesgrupper att göra sitt jobb. Offentlig sektor präglas redan i dag av stor personalbrist, där dåliga arbetsvillkor och stressrelaterad ohälsa ofta är orsaken. Låt professionerna inom offentlig sektor ägna sig åt det viktiga arbete de är utbildade till – inte åt att anmäla papperslösa.”

Inget undantag innan utredning

På pressträffen fanns, förutom migrationsminister Maria Malmer Stenergard, också Ludvig Aspling (SD), Christian Carlsson (KD) och Fredrik Malm (L). Frågan om oenighet i regeringssamarbetet sköt man på framtiden. Liberalen och ordföranden i riksdagens utbildningsutskott Fredrik Malm på har bland annat gått ut och ansett att anmälningsplikten strider mot barnkonventionen.

– Nu står vi här tillsammans och jag är trygg med att utredaren ska ha med frågan om Barnkonventionen i sitt uppdrag, sade Malm.

Migrationsministern undvek också den direkta frågan om utbildningsväsendet skulle kunna undantas som det exempelvis blivit i Tyskland.

– Utredare ska inte utesluta någon grupp men i uppdraget ingår förstås att titta på hur andra länder gör. Det här är genuint svåra frågor, menade hon.

Utredaren ska presentera sitt resultat senast den 30 september 2024. Men att man ska följa utredarens förslag när det väl kommer vågade inte heller någon av partiföreträdarna lova. En intensiv debatt väntar.

Läs även Ann-Charlotte Gavelin Rydmans och Matz Nilssons debattartikel i Dagens Arena.