Rektor döms efter simolycka: ”Kommer leda till stor försiktighet”

Klas Norelius, åklagare, är nöjd med domen efter simolyckan i Vellinge. Ann-Charlotte Gavelin Rydman ser en risk att den typen av aktiviteter minskar, när rektorer bli försiktigare. Foto: Lars Dareberg/Lars Lydig/Oskar Omne

Dåvarande rektorn och tre lärare på Tångvallaskolan i Vellinge döms för arbetsmiljöbrott efter att en sexårig pojke drunknat i en simbassäng under en idrottslektion. ”Domen kommer att leda till stor försiktighet bland Sveriges rektorer”, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, en av ordförandena för Sveriges Skolledare.

Simolyckan, där den 6-åriga eleven drunknade under sin andra skoldag, inträffade den 18 augusti 2020 i Falsterbopoolen intill Tångvallaskolan i Vellinge kommun.

De tre lärarna hade simlektion och bad med 40 elever i bassängen. Den 6-åriga pojken och flera av de andra barnen var inte simkunniga. Cirka 20 minuter efter att lektionen påbörjats larmade en jämnårig elev, som satt vid bassängkanten, en lärare att pojken låg på botten av poolen. Läraren hoppade i och hämtade upp pojken från 1,5 meters djup och påbörjade hjärt-och lungräddning.

Han fördes med ambulans till sjukhuset men hans liv gick inte att rädda utan rektorn och pojkens mamma fick kort därefter besked om att pojken var död.

– Jag hoppas att man tar lärdom av den här fruktansvärda tragedin och den dom som nu har kommit, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, förbundsordförande för Sveriges Skolledare.

Rektorn och tre lärare döms

Nu dömer Malmö tingsrätt den dåvarande rektorn och de tre lärarna för att, av oaktsamhet, orskat pojkens död. Det genom att ha åsidosatt de ansvar de haft enligt arbetsmiljölagen, enligt domen.  

Rektorn döms till villkorlig dom och 60 dagsböter motsvarande 30 600 kronor. Lärarna döms också till villkorlig dom och 60 dagsböter motsvarande drygt 20 000 kronor vardera. De får också betala delar av rättegångskostnaderna.

Rektorn anses i sin roll och som företrädare för Vellinge kommun, genom delegation, haft ansvaret för att verksamheten bedrivits enligt arbetsmiljölagstiftningens regler.

Rätten anser att hon har brustit i att systematiskt planera, leda och kontrollera aktiviteten. Det har lett till att sim- och badaktiviteter inte riskbedömts och undersökts löpande, och det har inte satts in åtgärder.

Tingsrätten menar att en riskbedömning skulle ha tagit hänsyn till att det handlade om yngre barn, som ännu inte var psykiskt eller fysiskt mogna för aktiviteten. I de flesta fall var de inte heller var simkunniga vid tillfället. Olyckan skulle, enligt domen, med hög grad av sannolikhet kunnat undvikas om:

• Det vid lektionen hade funnits en tydlig uppdelning av ansvaret och arbetsuppgifter när det gällde lärarna. De skulle till exempel innan lektionen ha vetat tydligt vilka ytor av bassängen de hade ansvar för att bevaka.

• Att det funnits ett tillräckligt antal lärare/pedagoger som övervakat badet och simlektionen, alternativt att man skulle haft lektionen för färre antal barn.

Kommunen har skärpt riktlinjerna

Både kommunen själv och Arbetsmiljöverket har vid tidigare utredningar efter olyckan ansett att kommunens riktlinjer vid bad och simning med elever och barn hade brister. Vellinge kommun har nu skärpt till riktlinjerna kraftigt inte minst när det gäller bemanningen.

Tingsrätten menar att även lärarna varit oaktsamma då de genomfört aktiviteten trots att de haft anledning att uppmärksamma att det funnits en risk för olycka. Det eftersom det inte fanns tillräckligt med personal som övervakade badet.

Överväger att överklaga

Rektorn har arbetat i flera skolor och har även arbetat som lärare i många år. Hon arbetar i dag i en annan kommun och vill i dagsläget inte uttala sig om domen eftersom den kan komma att överklagas. Rektorns försvarsadvokat Ulf Juhlin skriver i ett mejl till Skolledaren:

– Vi har ännu inte bestämt om domen ska överklagas. Domen har precis kommit, men mycket talar för att så sker. Ett överklagande ska ske inom tre veckor.

Även lärarna överväger att överklaga enligt deras ombud.

Rektorer blir försiktiga

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, förbundsordförande i Sveriges Skolledare, konstaterar att arbetsmiljölagen går på individen. Hon ser att det är viktigt att arbetsgivaren utbildar i vilka risk- och analyser som behöver finnas på plats och klargör hur delegationsordningen ser ut på skolorna. 

– Domen kommer att leda till stor försiktighet bland Sveriges rektorer. Rektorn har hela arbetsmiljöansvaret både för barn, elever och din personal. Det gäller elever som är ute på APL eller praktik, utflykter med mera. Jag tror tyvärr att den typen av aktiviteter kommer att minska för att man inte känner sig trygg att ta det ansvaret för hela verksamheten med kanske 600 elever och 40-50 anställda, säger hon.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman tror att många rektorer kommer att välja att delegera tillbaka ansvaret för den här typen av aktiviteter till skolans huvudman.

Åklagaren ville se högre bot för kommunen

Åklagaren Klas Norelius är nöjd med domen när det gäller rektorn och lärarna då den överensstämmer med vad han har yrkat.

– Jag har inget skäl att överklaga den delen av domen. Rektorn och lärarna har dömts enligt rättspraxis, säger han.

Däremot hade han yrkat på att Vellinge kommun borde fått en företagsbot på 3 miljoner vilket var högre än praxis. Kommunen dömdes istället att betala beloppet 1,5 miljoner kronor. 

– Orsaken var att det handlade om en speciell situation med ett litet barn och en tvingande skolsituation. Vi får se vad som sker i den delen av domen, ifall det blir ett överklagande till hovrätten, säger han.

Sofia Henderup Larsson, ny utbildningschef i Vellinge, konstaterar att domstolen har valt att gå på åklagarens linje:

– Kommunen har från början sagt att vi inte vänder oss mot företagsboten givet att brott styrkts. Tingsrätten har valt att lägga boten i nivå med praxis. Nu behöver vi sätta oss och gå igenom allt i detalj, säger hon.