Ny som rektor: De 100 första magiska dagarna

Forskning visar att de första etthundra dagarna är viktiga när man ska sätta vision, kultur och organisation.

Är du ny på jobbet som rektor? De 100 första dagarna kan vara helt avgörande för hur det kommer att gå för dig i ett av de kanske mest utmanande yrken man kan ha. Men lugn, det finns utförlig och konkret hjälp att få.

Forskningen visar att just de 100 första dagarna är viktiga för att sätta vision, kultur och organisation. Men det är mycket som ska göras denna första tid. Något man snabbt blir varse som rektor är att det finns många aktörer på en skola: vårdnadshavare, medarbetare, arbetsgivare och elever. Man kan som ny också relativt omgående ställas inför många jobbiga situationer och kanske är det i början lätt att vilja vara alla till lags. 

Stödmaterial från Sveriges Skolledare

På Sverigesskolledare.se kan du ta del av ett omfattande stödmaterial som kallas just ”En rektors första hundra dagar”. Där finns råd och tips och verktygslådor för alla möjliga situationer.

Här får du några konkreta tips från materialet på hur du kan tänka:

  • Lyssna gärna in åsikter, men ta inte förhastade beslut. Andas och ta det lugnt!
  • ”Provtänk” på din kammare innan du tar ställning. Överväg för- och nackdelar och hur olika val drabbar enskilda individer och andra berörda direkt och indirekt.
  • Diskutera dina tankar med skolledare, berörda medarbetare, mentor och/eller din chef. OBS! Tänk på att ta hänsyn till sekretessen.
  • Dina beslut ska tas utifrån gällande styrdokument, huvudmannens riktlinjer, rutiner och policys. Och de ska alltid tas utifrån allas bästa möjligheter till utveckling och lärande.
  • Tänk på att du har befogenhet att ta beslut!

Verktygslådor som hjälper

Andra exempel på frågor som tas upp i stödmaterialet är hur du hanterar om du eller dina medarbetare utsätts för hot och våld, om du har ett för stort antal medarbetare, om någon medarbetare har ett avvikande beteende och mycket annat.

Men du kan också få tips om hur du jobbar med årsplanering och kalendarium.

– Verktygslådorna är mycket uppskattade. De är ett värdefullt material, inte bara för den som är ny yrket utan kan också vara nyttigt för dem jobbat några år. Vi vill att så många som möjligt tar del av dem, säger Sveriges Skolledares förbundsordförande Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

Syfte: Minska avhoppen

Det grundläggande syftet med ”En rektors första hundra dagar” är att minska arbetsbördan och att minska de dramatiskt höga avhoppen från rektorsyrket. Syftet sammanfattas i en rad punkter:

  • Utveckla och behålla skolledare i yrket.
  • Bidra till en stabil arbetsorganisation som kan utvecklas.
  • Stödja förvaltningarna att bedriva en kvalitativ skolverksamhet och skapa goda förutsättningar för sina nya skolledare.
  • Främja ett hållbart och långsiktigt pedagogiskt ledarskap.
  • Främja likvärdigheten.