Satsning på läroböcker: "Kommer aldrig lösa olikvärdigheten"

"Regeringen borde satsa på att ge landets rektorer förutsättningar att utföra det", säger Matz Nilsson efter regeringens besked om lärobokssatsning. Arkivfoto: Amina Dahlab

Regeringen genomför en satsning på en halv miljard om året på fysiska läromedel i skolan.
Positivt att satsa på läsningen, menar Sveriges Skolledare – men mer måste göras för skolan.
– Några klassuppsättningar matteböcker kommer aldrig kunna lösa den stora olikvärdigheten i hela skolväsendet, säger Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledare.

En bok per elev är regeringens målsättning, skriver Dagens Nyheter som var först att rapportera om torsdagens beslut. 

Rent konkret rör det sig om ett statsbidrag, som skolhuvudmän ska kunna söka för inköp som till största del består i fysiska läromedel. 

Första året läggs 685 miljoner kronor, eller 500 kronor per elev.

Efter det satsar regeringen en halv miljard om året, eller 365 kronor per elev. 

Ska betala även ur egen ficka

Lotta Edholm (L) säger till DN att regeringen vill att bidraget ska leda till att huvudmännen satsar mer på fysiska läromedel. 

Den som söker pengarna måste kunna visa att de egna utgifterna för läromedel ökat de senaste tre åren, för att motverka att man fuskar med bidraget.

– Man måste kunna visa att man faktiskt satsar på läromedel och inte drar ned i samma omfattning som staten lägger till pengar, säger Lotta Edholm till DN. 

Sveriges Skolledare: Mer måste göras

Matz Nilsson, som delar ordförandeskapet i Sveriges Skolledare med Ann-Charlotte Gavelin Rydman, säger att de är positiva till att regeringen satsar på läsning i skolan. Men läroböcker är bara en liten del i det som behöver göras för en bättre skola.

– Frågan måste ses i ett större sammanhang. Några klassuppsättningar matteböcker kommer aldrig kunna lösa den stora olikvärdigheten i hela skolväsendet och den alarmerande bristen på behöriga lärare. Regeringen borde satsa på att ge landets rektorer förutsättningar att utföra det kompensatoriska uppdraget, det skulle gör skillnad på riktigt, säger Matz Nilsson i en kommentar.