Rektorn på ny arbetsplats: "Bygg på tilliten"

”Dra inte i gång för många saker samtidigt.” Ett av rektor Kalle Enströms råd till den som är ny på sin arbetsplats.

Många skolledare har börjat på en ny arbetsplats efter semestern. Rektorn Kalle Enström är en av dem och han blir sporrad av att behöva tänka nytt när han kommer till en ny arbetsplats.

Visst kan det kännas tryggt att vara kvar på en arbetsplats där man som rektor har sina rutiner och känner medarbetare och elever. Men det kan också vara spännande att gå till ett nytt uppdrag.

– När sammanhanget och strukturerna är nya runt omkring en så fungerar det inte att gå på i sina egna invanda mönster. Då bryter man upp en massa bra existerande rutiner och strukturer. Jag måste i stället tänka nytt och foga in mina tankar i det som existerar, säger Kalle Enström.

Den tredje augusti klev han in som ny rektor på Södermalmsskolan i Stockholms innerstad. Det är en relativt stor kommunal grundskola med 140 medarbetare och 870 elever från F-9 varav 50 elever går i anpassad grundskola. På skolan finns också en central särskild undervisningsgrupp med 10 elever.

"Man lär sig av erfarenheten"

Kalle Enström har varit rektor i 13 år på olika skolor i kommuner som Enköping, Täby och Stockholm. Han har också varit lärare under 16 år i engelska och idrott. När han nyligen beslöt sig för att söka en ny rektorstjänst hade han jobbat sju år som rektor på Årstaskolan i Stockholm.

– Jag tror att man blir lite mer ödmjuk med åren. Man lär sig av erfarenheten att inte bara gå in och köra på efter eget huvud och riva ned saker som existerar. Att bygga upp något helt nytt själv är inte så lätt som man kan tro. Medarbetarna som ska utföra arbetet behöver förstå hur man tänker för att utföra det man vill och det behöver få ta lite tid, säger han.

Södermalmsskolan är, enligt Kalle Enström, en skola med uppbyggda strukturer och rutiner och mycket dokumentation.

– Jag behöver inte arbeta med att sätta upp strukturer det första jag gör men det kan se så olika ut på skolor. Börjar man som ny rektor på en skola där det varit rektorsbyte efter rektorsbyte, och strukturerna inte finns på plats, så kan man behöva hugga tag i det direkt. Då kan annat behöva vänta, säger han.

Viktigt att bygga tillit

Kalle Enström säger att det inte finns någon patentlösning på hur man ska agera som ny rektor, men hans råd är att inte att inte dra i gång för många saker samtidigt.
Han betonar också att det är viktigt att bygga upp en ömsesidig tillit mellan chef och medarbetare.

– Tillit byggs upp över tid. Det som fungerat för mig som ny rektor på olika arbetsplatser är att jag varit noga med att presentera mig själv både som person och vad jag tror på som skolledare både för medarbetare, elever och föräldrar. Det är viktigt att vara synlig och tydlig i kommunikationen om man ska bygga tillit. Både vid uppstart och över tid, säger han.

Ställ frågor och var nyfiken

Men det är minst lika viktigt att vara nyfiken och ställa frågor om hur medarbetarna arbetar på skolan samt visa att man tar in vad de säger, poängterar han. Gör man inte det riskerar man att få en väldigt snäv bild av hur skolan fungerar och då kan man få svårt att navigera rätt.

– Jag försöker därför var med i så många olika sammanhang jag kan och ta tillfällena i farten med olika kortare möten men också passa på och vara med på de redan befintliga resultatdialogerna med arbetslagen där jag träffar alla nu i början i grupp, säger han.