"Viktigt att inte skapa fiendebilder av varandra"

På Pauliskolan arbetar man systematiskt mot antisemitism. På bild en del av skolans material i arbetet. Foto: Genrebild/Anna Lorentz

En enkät på Pauliskolan i Malmö 2021 visade att 10 till 15 procent av eleverna hyser antisemitiska åsikter. Sedan dess arbetar man intensivt med värdegrunden för att få eleverna att tänka om.
– Genom att motverka antisemitism motverkar vi alla typer av rasism, säger rektorn Anna Lorentz.

I dag, på Förintelsens minnesdag, ordnar skolans bibliotek en utställning om förintelsen. Och under veckan har flera av klasserna besökt Malmömässan och utställningen ”Auschwitz. Not long ago. Not far away.”

Antisemitismen i Malmö och i Malmös skolor har fått stor uppmärksamhet på senare år, även långt utanför Sveriges gränser. När Anna Lorentz började som rektor på Pauliskolan 2021 förstod hon från personalen att mycket mer måste göras för att motverka den antisemitism som fanns bland vissa elever på skolan.

Därför inledde man ett samarbete med bland annat norska Dembra, en organisation som erbjuder kompetensutveckling på området ”Demokratisk beredskap mot rasisme och antisemittisme”. En viktig utgångspunkt var att ringa in de antidemokratiska attityder som finns på skolan.

– Enkäten bland eleverna visade att 16-17 procent av eleverna var kritiska mot prideflaggan och HBTQI-personers rättigheter. Och 10-15 procent hyste antisemitiska åsikter. Det var en viktig utgångspunkt för vårt arbete.

Kan du ge något exempel på antisemitiska uttryck? 

– De kan till exempel uttala sig negativt om begrepp som sionism, att det är sionisterna som ockuperat Palestina.

Förintelsens minnesdag

Förintelsens minnesdag uppmärksammas varje år den 27 januari, datumet då förintelselägret Auschwitz-Birkenau befriades 1945. Är sedan 2001 en nationell minnesdag och är till för att hedra minnet av Förintelsens många offer, och för att uttrycka stöd för alla människors lika värde. Källa: Forum för levande historia

Intensifierat arbetet

Sedan enkätens resultat blev kända har arbetet mot antisemitism intensifierats. Många fler diskussioner har ägt rum, bland annat på temat om gruppfientlighet som kan drabba alla minoritetsgrupper.

– Det är så viktigt att inte skapa fiendebilder av varandra.

Vidare har samarbetet med Forum för levande historia utvecklats liksom samarbetet med synagogan som ligger granne med skolan.

– Där har de ett judiskt kunskapscenter och en permanent utställning om förintelsen som många av våra elever har besökt.

Planerar ny enkät

De har elever med stark anknytning till konflikten i Israel-Palestina. När stridigheterna eskalerar så blir det oroligt på skolan också. Ett viktigt fokus i arbetet med eleverna är att de måste förstå att judar i Malmö inte har något som helst att göra med konflikten mellan Israel och Palestina.

– Jag tycker nog att den polletten har fallit ner hos en del nu.

Anna Lorentz vet att många judiska familjer medvetet undvikit att placera sina barn på Pauliskolan som idag har drygt 1 100 elever.

– Men vi är fast beslutna att ändra på det. Vår skola ska vara välkomnande för alla. 

Till våren ska skolan göra en ny enkät bland eleverna.

– Då är vår förhoppning förstås att andelen som hyser antisemitiska åsikter har minskat.