Skärpt kontroll när skolpersonal anställs

Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledare, är positiv till förslaget om skärpt kontroll. Foto: Adobe Stock/Oskar Omne

Fler brottstyper ska kunna inkluderas i de registerutdrag som blivande skolpersonal visar upp när de söker jobb i skolan.
- Vi är mycket positiva till det här förslaget. Kriminella har inget i skolan att göra, säger Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledare.

Det är skolminister Lotta Edholm (L) som nu öppnar upp för att skärpa lagstiftningen och utöka kontrollen av personal som ska anställas i skolan.

– Det finns anledning att titta på om lagstiftningen behöver kompletteras, så att även till exempel vapenbrott och misshandel syns i registerutdragen för skolan, säger Edholm till Sydsvenskan, som haft en artikelserie som visar att det finns anställda som till exempel är dömda för misshandel, knarklangning, vapenbrott, förnedringsrån och för att ha lurat pensionärer på besparingar.

"Handlar om trygghet för personal och elever"

Matz Nilsson är mycket positiv till att skolministern öppnar för en breddning av registerutdragen.

– Det är bra att bredda registret. Idag ser vi att det finns människor anställda i skolan som är kriminella. De ska inte vara där, framför allt inte de som är fortsatt aktiva kriminella, säger Matz Nilsson.

Dagens regler innebär att de som söker jobb inom skolväsendet kontrolleras för mord, dråp, grov misshandel, grovt rån, människorov, sexbrott och barnpornografibrott. Ringa våldsbrott eller rattfylleri med flera brott kontrolleras inte. Nu flaggar alltså Lotta Edholm för en förändring.

– Det här kan bli viktiga steg på vägen. I grunden handlar det om att öka tryggheten för personal och elever, konstaterar Matz Nilsson.

Skärpta straff för hot mot rektorer

På torsdagen lade regeringen också fram lagförslaget ”En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner”. Den föreslår att de två nya brotten våld eller hot respektive förgripelse mot utövare av viss samhällsnyttig funktion ska införas för bland andra rektorer. Dessutom innebär även lagförslaget att det ska bli brottsligt att hindra personal från att utföra sitt jobb.

– Regeringen har lyssnat på oss. Den här frågan är otroligt viktig för våra medlemmar. Vi har sett att säkerhetssituationen försämrats på senare tid och det är allvarligt för såväl de enskilda rektorerna som för hela skolväsendet. Även om arbetsgivaren har ett stort ansvar att motverka ohälsa hos arbetstagarna har det uppenbarligen inte varit tillräckligt, säger Matz Nilsson.