Skolledare: Här är våra utmaningar i år

Ingrid Stenvall, Jörgen Norman och Lena Brännholm. Foto: Privat

Vårterminen 2023 är i full gång. Vi pratade med tre skolledare om vad de ser fram emot under våren – och vilka utmaningar de står inför.

1. Vad ser du mest fram emot under vårterminen 2023?

2. Vilken blir din största utmaning 2023?

3. Vad står högst upp på önskelistan för att du ska kunna genomföra dina planer?

Ingrid Stenvall, rektor Östra skolan (F-6), Falun

Ingrid Stenvall

1. "Jag ser fram emot en vår med personal som är frisk och att vi gemensamt fortsätter att arbeta mot våra två mål: Elevers hundraprocentiga måluppfyllelse och hundra procent trygghet."

2. "Att vi förhoppningsvis klarar oss från pandemier så att alla anställda kan vara på plats, att varje elev får rätt anpassning i skolan i syfte av att nå sitt bästa jag och att personal stannar länge på arbetsplatsen. Om vi klarar dessa utmaningar kan mer tid gå åt till pedagogiskt utvecklingsarbete."

3. "Frisk personal, gemensamt fokus på hundraprocentig måluppfyllelse och hundra procent trygghet för elever. Samt kloka beslut från våra politiker!"

Jörgen Norman, enhetsrektor Celsiusskolan, Uppsala

Jörgen Norman

1. "Celsiusskolan är Sveriges största idrottsgymnasium och till våren 2023 ser jag mest fram mot att föra över all skolans specialidrott helt i kommunal regi. Alla idrotterna på skolan har sedan länge arrangerats på entreprenad av Riksidrottsförbundets utbildningsdel Sisu Uppland, men från 1 juli 2023 ska hela verksamheten alltså tas om hand av oss på Celsiusskolan."

2. "Den är naturligtvis kopplad till ovanstående och jag hoppas att få till en så sömlös övergång att ingen intressent kommer att märka någon skillnad mot tidigare år. Det vill säga att 'business as usual' ska fortsätta råda."

3. "Att ovanstående stora projekt går att genomföra utan större störningar och att Uppsala kommun fortsätter satsa på att ge idrottande ungdomar från när och fjärran ypperliga möjligheter att kombinera gymnasiestudier med idrott på hög nivå."

Lena Brännholm, rektor för förskolorna Spiken, Stjärnan och Fågelgränd, Sundsvall

Lena Brännholm

1. "Att vi lokalt blir en gemensam facklig styrelse där vi tillsammans kan diskutera de frågor vi behöver driva gentemot vår arbetsgivare. Nu kan vi verkligen använda uttrycket 'alla skolledare' när vi för fram våra argument. Arbetsgivaren kan inte längre svara 'fast så säger inte det andra förbundet'."

2. "Vi är två olika kulturer i de olika tidigare förbunden som ska mötas och hitta former och arbetssätt som passar alla, eller i alla fall majoriteten av oss. För Lärarförbundet Skolledares tidigare medlemmar handlar det också om att anpassa sig till en annan ekonomi. Kommer till exempel vår fantastiska kursverksamhet att kunna fortsätta som tidigare?"

3. "Tid! Som vanligt så är det skolledarnas dilemma att det finns så mycket att göra men tiden räcker inte till. För övrigt så tror jag att ett bra stöd från vårt kansli blir viktigt och att det finns tjänstemän i alla distrikt."