Skolledare: "Så löser vi schemaläggningen"

Frida Eriksson, Anders Ringgård och Cecilia Sjöström. Foto: Privat

Tjänstefördelningar, schemaläggning och sjukfrånvaro. Så här löser tre skolledare pusslet med tjänster och scheman.

1. Hur ser dina förutsättningar ut för att skapa en bra tjänstefördelning?

2. Vilken är din viktigaste punkt när du lägger schema?

3. Hur löser du vikariefrågan när många är sjuka?


Frida Eriksson, 39 år, rektor på Enögla förskola, Enköping

1. Jag har haft tur och lyckats anställa fler förskollärare. Det har gjort att jag har lättare att få en jämnare fördelning mellan förskollärare och barnskötare i min verksamhet.”

2. Att det blir en bra verksamhet för barnen, att personalen är på plats när barnen är på plats. Och självklart också att det finns både tid “med barnen” och tid `för barnen´. Jag har också tur som har en samordnare som är en fena på schemaläggning.”

3. “Jag har tänkt att prova ett koncept som min kollega har på sin förskola. Hon har organiserat om så att hon har en egen liten vikariepool på sin förskola. Hon kallar den `power-banken´ och de som jobbar där kan täcka upp där det fattas folk.”


Anders Ringård, 64 år, rektor på Friskolan Lust &Lära, Bollnäs

1. Vi har alltid en dialog med personalen och allt vi gör är för verksamhetens bästa. Svårigheten är att det saknas legitimerade lärare ibland. Det måste utbildas fler lärare, och vi har ett stort behov av lärare i hela Sverige. Lärar-utbildningen måste kortas ned och göras med mera kvalitet – just nu tar utbildningen för lång tid.

2. Givetvis att eleverna får den tid de ska ha i respektive ämne och får en bra mix av ämnen under veckans dagar, så att till exempel inte alla matematiklektioner ligger sist på dagarna.

3. Vi har under många år haft fast anställda vikarier, 5–6 stycken, som är tidigare elever hos oss. De är 20–22 år och funderar på att utbilda sig till lärare. De vet hur skolan fungerar och de är kända på skolan, så eleverna behöver inte `testa´ vikarierna under lektionstid.


Cecilia Sjöström, 54 år, rektor på Teknik- och servicegymnasiet, Älvsjö, Stockholm

1. Jag har bra förutsättningar för att ge lärarna bra tjänster och schema med mycket luft och tid till planering. Vi har hög personaltäthet på skolan. Svårigheter som jag har haft ibland har varit att hitta el-lärare över huvud taget.

2. Att eleverna får så sammanhängande schema som möjligt – inte håltimmar. Men även att lärarna får bra dagar och helst med en undervisningsfri dag eller halvdag, om det går.

3. Vår skola verkar trots allt ha ganska friska lärare ... men annars täcker alla upp för varandra om det handlar om några få och enstaka dagar och lektioner. Vi har även elevassistent som kan gå in. På verkstan är de två lärare och där kan de klara sig med en lärare vid sjukfrånvaro. Även jag som rektor, och vår biträdande rektor, kan få gå in och hålla enstaka lektioner. Är det fråga om längre sjukfrånvaro anlitar vi ett bemanningsföretag för vikarier.

LÄS ÄVEN: Skolledare: Här är våra utmaningar i år