Sveriges Skolledare startar insamling för fängslade rektorn

Mostafa Geha är fängslad i Libanon sedan september. Skolledaren besökte honom för ett reportage på hans arbetsplats så sent som under våren 2023, bara en kort tid innan han reste till Libanon. Foto: Henrik Hansson

Fredag den 17 november väntas rättegången inledas mot Hedemorarektorn Mostafa Geha som sitter fängslad i Libanon. Sveriges Skolledare startar nu en insamling för att hjälpa honom med bland annat advokatkostnader. 

Sedan den 7 september i år har rektorn Mostafa Geha, som är svensk medborgare, suttit i militärfängelse i Beirut på oklara grunder. Detta har Skolledaren tidigare skrivit om.
 
Mostafa Geha började arbeta som rektor år 2020 för SFI och Vuxenutbildningen i Hedemora och i slutet av maj i år blev han klar på Rektorsprogrammet. I Skolledaren nr 5-2023 berättade vi i ett reportage om hans hyllade och framgångsrika metod där vuxenstuderande och gymnasieungdomar studerar sida vid sida på yrkesutbildningarna.

Ledamot i förbundsstyrelsen

Mostafa Geha arbetar även fackligt som ledamot i Sveriges Skolledares förbundsstyrelse och som ordförande i lokalföreningen i Hedemora. 
– Som rektor har han en nyckelroll där han är oerhört uppskattad och han drivs av ett otroligt engagemang. Mostafa har också bidragit med värdefulla erfarenheter till det strategiska fackliga arbetet både på riksnivå och lokalt i Hedemora, säger Maria Andrén Bergström, förbundsdirektör på Sveriges Skolledare.
 
Maria Andrén Bergström säger att hon har fått uppgifter om att det råder mycket tuffa förhållande i fängelset i Libanon. Hon har varit i kontakt med Mostafa Gehas arbetsgivare i Hedemora kommun, UD och hans konsulära ombud i Hedemora som i sin tur har kontakt med hans systrar i Libanon. 
 
– Mostafa har varit väldigt sjuk i omgångar, senast för en dryg vecka sedan, men nu ska han enligt uppgift må bättre. Sjukdomen beror troligen på bristande kvalitet på maten och de dåliga sanitära omständigheter som råder i fängelset, säger Maria Andrén Bergström.

Uppskattar stödet

I förra veckan, torsdagen den 9 november, fick hon ett livstecken och en hälsning från Mostafa via hans konsulära kontakt:
 
– Han ville framföra att han är otroligt glad för det stöd han har fått från Sveriges Skolledare via mig och våra ordföranden. Mostafa är också jätteglad för det initiativ vi nu tar, med stöd från förbundsstyrelsen, att starta en insamling för att hjälpa honom. Vi har också stämt av med UD så de inte avråder oss från att starta insamlingen, säger Maria Andrén Bergström.
 
Mostafa Geha åkte till Libanon under sin semester i juli för att träffa sin mamma och systrar som han inte har träffat på 11 år sedan han flydde till Sverige.
Inför resan hade han fått garantier, från honom närstående, att det skulle vara säkert för honom att komma på besök. Han blev dock gripen och fängslad direkt efter att han landat i Beirut och anklagades för regimkritik. 
Han släpptes efter någon vecka men blev fråntagen pass, bankkort, kontanter och fick inte lämna landet. Han kunde bo hemma hos sin mamma och arbetade även under en tid som rektor på distans därifrån.
När han blev kallad till en domare i september hoppades han att utreseförbudet skulle hävas och att han skulle få tillbaka pass och kreditkort, men i stället blev han fängslad samma dag.

Pendlat mellan hopp och förtvivlan

Rättegången väntas starta fredagen den 17 november men tidsplanen har tidigare skjutits framåt på grund av konflikten mellan israeliska styrkor och Hamas. Det har inte genomförts många rättegångar, säger Maria Andrén Bergström, sedan Israel-Palestina konflikten startade. 
 
– Under hela den här tiden sedan Mostafa fängslades så har det ibland sett bättre ut och ibland vet vi ingenting om vad som sker kring honom. Det har pendlat lite mellan hopp och förtvivlan men nu har han i alla fall en advokat som familjen utsett och inte staten, säger Maria Andrén Bergström.
 
Både UD och svenska ambassaden i Beirut har bekräftat att de arbetar med Mostafa Gehas fall sedan han blev fängslad.nUD:s presstjänst skriver i ett mejl till Skolledaren: ”Ambassaden i Beirut arbetar med ärendet och lämnar konsulärt stöd, bl.a. genom besök. Mannen företräds av advokat. I nuläget går vi inte in på närmare detaljer än så här.”

"Landets fängelser är överfulla"

När det gäller mänskliga rättigheter och förhållandena i fängelser i LIbanon hänvisar UD till en länk med en rapport på sin hemsida.
 
Där står bland annat:
 
”FN:s kommitté mot tortyr (CAT) har konstaterat att tortyr används rutinmässigt och en ny lag mot tortyr förefaller inte ha fått avsedd effekt. Det förekommer att civila (inklusive barn) döms i militärdomstolar. Landets fängelser är överfulla, delvis på grund av långa häktningstider. Förhållandena är ofta svåra för de intagna.”
 
Maria Andrén Bergström säger att det enda positiva är att personalen på ambassaden har fått tillåtelse av ansvariga på fängelset att ge Mostafa Geha böcker som han efterfrågat på svenska.

Förbundet startar insamling

Hon poängterar att Sveriges Skolledares stadgar vilar på grundläggande värderingar som bottnar i FN:s och europeiska konventioner om mänskliga rättigheter och grundläggande friheter. Och det är utifrån förbundets stadgar som Sveriges Skolledare nu agerar och startar en insamling för att stödja Mostafa Geha.
Maria Andrén Bergström berättar att Mostafa Geha har tagit ut semester och sparade ledighetsdagar men sedan mitten av oktober har han ingen inkomst. Han har beviljats tjänstledighet från sin tjänst av sin arbetsgivare Hedemora kommun.
 
– Det betyder att han kan komma tillbaka till sin tjänst när han släpps. Men i dagsläget kan han inte betala räkningar som hyra och försäkringar eftersom han inte har någon inkomst. Så förutom till advokatkostnader vill vi samla in pengar så att han inte förlorar sitt hem i Sverige. den som vill bidra swishar till nummer 123- 224 83 59 och skriver "Insamling till Mostafa” i meddelandefältet. Vi har också beslutat att eventuellt överskott från insamlingen ska gå till UNICEF, säger Maria Andén Bergström.
 

Därför flydde Mostafa Geha till Sverige:

Mostafa Geha kom till Sverige för 11 år sedan. Han hade då levt under hot i Libanon efter att ha återpublicerat sin fars regimkritiska böcker och börjat undersöka omständigheterna för faderns död.

Fadern var en känd intellektuell författare i Libanon som publicerat 25 böcker under bland annat inbördeskriget i Libanon.

Fadern mördades 1992, ett par år efter inbördeskrigets slut i Libanon.  Mostafa var då bara 8 år. Han sköts ihjäl när han färdades i sin bil i staden Sabtiyeh. Mordet blev aldrig uppklarat polisiärt.

När även Mostafa Geha blev beskjuten i sin bil den 14 april 2012 på väg hem från arbetet beslöt han sig för att fly och kom därefter till Sverige.

Mostafa Geha lärde sig snabbt svenska på SFI efter att han kommit till Sverige. Han började studera på universitet och jobbade parallellt med olika arbeten i Hedemora kommun där han bosatte sig. Han började arbeta som rektor 2020 och blev klar på Rektorsprogrammet i maj i år.