Skolstängningen ökade både trivsel och trygghet

Anna Brandén, verksamhetschef för område grundskola i Trollhättan mottog det positiva beskedet, men slår sig inte till ro. ”Ser det som ett första steg.”

I ett försök att minska skolsegregationen stängde Trollhättans kommun två skolor och skapade nya konstellationer under 2021, något som väckte mycket debatt och oro. Nu visar en ny forskningsrapport att åtgärden gav effekt.

I oktober 2020 beslöt utbildningsnämnden i Trollhättan att stänga två av kommunens skolor med hög andel utrikes födda, låg andel behöriga lärare och generellt låga resultat. Kronans mellan- och högstadium gjordes om till en F-3-skola och Frälsegårdsskolan årskurs F-6 stängdes helt från augusti 2021.

Det var ett försök att minska skolsegregationen och ge fler elever likvärdiga förutsättningar att lyckas i skolan.

Positivt forskningsresultat

Beslutet om skolstängningarna väckte mycket debatt. Eleverna skulle bussas till sina nya skolor, hur skulle det påverka dem och de mottagande skolorna? I samarbete med två forskare från Högskolan Väst, Karin Flensner, docent i utbildningsvetenskap och Ylva Svensson, docent i psykologi, beslöt man att följa förändringsarbetet och titta på hur elever, lärare och rektorer på berörda skolor upplevt sammanslagningarna.

Nu har rapporten kommit och forskarna menar att det är en brokig och komplex bild som träder fram. Ändå finns ett övergripande mönster. Tryggheten och trivseln ökade i skolan för eleverna både hos de som fick flytta och de som tog emot.

Har vidgat perspektiven

– Överlag känner eleverna en väldig trygghet och trivsel. Både hos de som kommit till de nya skolorna och de som tagit emot dem. Man har fått lära känna nya personer och vidgat sina perspektiv, Språkutvecklingen har varit positiv eftersom de som kommer från skolorna som stängts svenska i talar mer svenska i undervisningen, säger Anna Brandén, verksamhetschef för område grundskola.

Studien har gjorts genom intervjuer med elever, lärare och rektorer, genom observationer av undervisning och skolmiljön, och genom att mäta upplevelsen av inkludering och delaktighet hos hela elevgruppen genom en enkätundersökning vid tre tillfällen.

Det var 278 som elever som fick byta skola och nu kommer de det årligen ett 40-tal elever som börjar årskurs fyra och som tidigare gick på Kronans och Frälsegårdskolan att komma till nya skolor.

Ett första steg

Anna Brandén betonar att man inte kommer att slå sig till ro även om resultatet från rapporten är övervägande positiv. Den är ändå ingen utvärdering av hur skolstängningarna påverkat elevernas betyg eller måluppfyllelse totalt sett.

– Vi ser det här som pågående och långsiktigt, som ett första steg för att förbättra lärmiljön för elever och lärare, och se till att fler elever lyckas med sin skolgång, säger Anna Brandén.