Regeringen vill införa lovskola för yngre barn

Lotta Edholm (L). Foto: Linnéa Tammerås

Den här artikeln publicerades tidigare i tidningen Skolledaren, som gavs ut av Sveriges Skolledarförbund.

Regeringen har beslutat att skolhuvudmän ska kunna söka statsbidrag för lovskola även för yngre elever på låg- och mellanstadiet.
– För att skapa bättre förutsättningar för fler elever att lyckas i skolan är tidiga insatser och mer undervisningstid avgörande, säger skolminister Lotta Edholm (L) i ett pressmeddelande.

Regeringen tar nu bort begränsningarna som gällt för att söka statsbidrag för lovskola och gör det möjligt att söka för alla årskurser. Ambitionen med att öppna upp även för yngre elever är att ”återupprätta en stark kunskapsskola”.

Skolminister Lotta Edholm Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

– Det kommer bidra till att fler elever på sikt blir behöriga till gymnasiet, säger skolminister Lotta Edholm i ett pressmeddelande. 

Träder i kraft i mars

Skolhuvudmän kan i dag söka statsbidrag för lovskola från årskurs 6 i grundskolan och sameskolan och årskurs 7 i specialskolan. Nya bestämmelser som träder i kraft den 15 mars 2023 gör det möjligt för skolhuvudmän att söka bidrag från lågstadiet och uppåt.

Regeringen har redan utökat statsbidraget för bland annat lovskola med 100 miljoner i budgetpropositionen för 2023.