Stark kritik stoppar konsulterna i Kalix

Kalix kommun ser inte att det går att använda metoden efter den skarpa kritiken om bland annat olika typer av bestraffningar. Foto: Adobe Stock

Sju anmälningar till Skolinspektionen och stark kritik från professionen – nu stoppar Kalix kommun metoden som sägs ha vänt Storvretskolan i Botkyrka från kaos till ordning, något som Skolledaren berättat om tidigare.

2019 hotade Skolinspektionen att tvångsomhänderta Storvretskolan i Botkyrka kommun. Situationen på skolan hade blivit ohållbar. Utåtagerande elever hade tagit över makten på skolan medan lärarna och ledningen kapitulerade.

Susanne Norman och Lillemor Bergqvist fick uppdraget att försöka vända vinden och ett drygt halvår senare fick skolan klartecken från Skolinspektionen. De båda gav ut boken "Det finns inga omöjliga skolor - Att vända en skola från kaos till framgång", som Skolledaren berättat om tidigare.

Massiv kritik

Metoden innebär bland annat att elever får skriva på kontrakt om hur de ska uppföra sig och om att exempelvis fasthållning kan användas i vissa situationer. Deras metod har uppmärksammats och bland annat implementerats i Kalix. Samtidigt har kritiken varit massiv och nu pausar alltså kommunen metoden.

En av dem som kritiserat är psykologen Bo Hejlskov Elvén, känd som förespråkare för lågaffektivt bemötande.

– I alla andra sammanhang där vi pratar pedagogik så pratar vi om hur vi får till ett bra samarbete. Så bara det att man lägger upp den här tanken “vem ska ha makten”, det är väldigt besvärligt. Jag får historier från föräldrar där barn kommer hem med kontrakt och säger “de bad mig skriva på, vad är det för något?” Sedan läser föräldrarna upp det med barnet och så säger barnet “det kommer jag aldrig kunna leva upp till” och det är hjärtskärande, säger han till SVT Nyheter.

JO-anmälning av metoden

Det har också kommit in sin sju anmälningar till Skolinspektionen och en till Justitieombudsmannen om hur metoden används i Kalix. Anmälarna uppger att personal på olika sätt kränker elever. Ett exempel: ”Ett barn med npf-diagnos snurrade runt på en stol i klassrummet och blev utsläpad och fasthållen fysiskt i 50 minuter”.

En annan anmälare skriver så här om att elever hålls fast: ”Detta kan pågå under en hel dag, ofta med flera vuxna mot ett barn. Elever som inte kan vara tysta till exempel, straffas, dras ut ur klassrum, hålls fast i ett annat rum”.

Men Susanne Norman som hyrts in som konsult i Kalix via sitt företag Skolkonsulterna AB anser att anklagelserna mot metoden är felaktiga,

– Det är osanna rykten om vårt arbetssätt, säger hon till SVT,

Något som upprört är fasthållningen av elever.

– En elev ska bara hållas fast när den är i affekt och kan skada sig själv, andra eller inredningen. Ibland behöver två personer hålla i en utåtagerande elev och det har med säkerhet att göra, säger Norman.

Utredning tillsätts

Men nu pausas alltså metoden i Kalix. Samarbetet med Skolkonsulterna AB avbryts i avvaktan på att en utredning ska tillsättas,

– Nästa vecka ska vi i nämnden besluta kring utredningen av konsultens arbete, säger Viktoria Wikström, (S) ordförande i utbildningsnämnden i Kalix till SVT.

Skolchefen Charlotte Sundqvist som tidigare sagt att man sett positiva resultat för elevernas trygghet och studiero med den kontroversiella metoden konstaterar att kritiken blivit övermäktig,

– Vi har velat testa metoden för att se om vi får ett bättre resultat. Men det är svårt att fortsätta eftersom det finns så många funderingar kring arbetssättet, säger skolchefen Charlotte Sundqvist till SVT.