Årets rektor i Stockholm är två: Fatima och Martin

Årets rektorer i Stockholm heter Fatima Messili, Hökarängsskolan, och Martin Malmberg, Rinkebyskolan. Foto: Pelle Mårtenson.

Utmärkelsen Årets rektor på grundskolan går i år till två rektorer: Martin Malmberg på Rinkebyskolan och Fatima Messili på Hökarängsskolan. Den gemensamma nämnare för dessa två är uthållighet och kontinuitet som skapat positiv resultatutveckling över tid, enligt juryn. Grattis!

Först skrev vi om Årets biträdande rektor i Stockholm, nu presenterar Stockholms stad även Årets rektor – som i år är två: Martin Malmberg på Rinkebyskolan och Fatima Messili på Hökarängsskolan. 

Fatima Messili tycker att det är jätteroligt och hedersamt att bli hyllad. Hon framhåller samtidigt att Hökarängsskolans framgång inte bara är hennes.

– På Hökarängsskolan jobbar vi tillsammans. Alla fantastiska och engagerade medarbetare gör ofta det lilla extra för eleverna och det gör skillnad.

Samma höga förväntningar överallt

Fatima Messili har varit rektor på Hökarängsskolan sedan 2018, innan dess var hon biträdande rektor i Alvik, Nacka och på Södermalm.  

– Hökarängen är ett heterogent område med elever med olika bakgrunder. I mitt arbete som skolledare är det viktigt att ha samma höga förväntningar på elever och vårdnadshavare oavsett var jag jobbar. Alla elever oavsett bakgrund behöver tydliga ramar och vara delaktiga i sin skolvardag och i närsamhället.

Fatima Messili hyllas av Stockholms stad för sitt ledarskap och så här beskriver hon själv sin roll som chef och ledare:

– Mitt ledarskap är trovärdigt, närvarande och tillitsfullt.  Jag vill vara nära och är nyfiken på vad som pågår i verksamheten, i matsalen, på skolgården och på lektioner.

Målinriktad lagspelare med förståelse

Fatima Messili växte upp i Tensta, hennes mamma kommer från Sverige och hennes pappa från Marocko.

– Jag växte upp i en studiemotiverad familj men såg också hur mycket tuffare andra barn i närheten hade det. Jag tror att min bakgrund bidrar till att jag har lätt för att förstå många olika människors perspektiv.

I Fatima Messilis chefsroll är det tydliga och relationella ledarskapet viktigt. Hon bygger sin organisation med undervisningskvalitet och trygg lärmiljö i fokus.

Delegerat ansvar och möjligheten för medarbetare att engagera sig är centralt. Hon har också erfarenheter från sportens värld, hon har spelat basket och volleyboll. Hon beskriver sig som en målinriktad lagspelare som förstår vikten av välfungerande team.

– Mina medarbetare är engagerade och kompetenta. Det uppmärksammar jag kontinuerligt genom att lyfta olika medarbetares eller avdelningars framgångar och jag ser också till att vi firar tillsammans.

Hellre leda än styra

Martin Malmberg har varit rektor på Rinkebyskolan i sex år. Stockholms stads jury skriver bland annat: Martin har på ett uthålligt sätt utvecklat Rinkebyskolan från ett väldigt svårt läge med låga resultat, vikande elevunderlag, budget i obalans till en välfungerande skola med fokus på hög kvalitet i undervisningen.

Nyckeln till en fungerande och utvecklande skola är att personal samarbetar med varandra. Det gäller både inom och mellan professioner, säger Martin Malmberg.   

Martin Malmberg tycker att det är mer stimulerande att leda än att styra. Han vill involvera sina medarbetare men är samtidigt inte främmande för att fatta beslut.

– Jag vill alltid förankra tankar och förslag med de medarbetare som berörs innan beslut fattas. Men ibland behöver jag som rektor fatta en del snabba beslut utan att hinna stämma av.   

Extra stora möjligheter att göra skillnad

Martin Malmberg växte upp i Årsta och som barn gick han på Årstaskolan.

– Årstaskolan var en lugn och trygg skola där alla kände alla, inte helt olik Rinkebyskolan i dag.

Som tonåring satsade Martin Malmberg ett tag på ishockey. Det ledde till tränaruppdrag som i sin tur ledde till att Martin valde läraryrket. Efter några år som lärare i SO och svenska som andraspråk blev han rektor.

Martin har hittills valt att jobba i områden där det finns många olika språk och kulturer. Han har jobbat på skolor Botkyrka, Huddinge och Järva.  

– Järva är en fantastisk miljö att arbeta i om man som jag är intresserad av att lära av andra och hjälpa andra. Det känns som att jag har extra stora möjligheter att göra skillnad här.

Fakta Årets rektor

Stockholms stad delar ut varje år ut utmärkelser till lärare, lärarlag, biträdande rektorer och rektorer på grundskolor och gymnasieskolor.  

Juryn består av Lena Holmdahl, utbildningsdirektör, Peter Bragner, grundskoledirektör, och Joachim Håkansson, gymnasiedirektör.    

Lärare, andra pedagoger och skolledare kan nominera kollegor i Stockholms stad till utmärkelserna årets lärare och årets lärarlag. Rektor och biträdande rektor nomineras av närmsta chef.  

Prissumman fastställs varje år och delas ut till skolan för att användas till professionsutveckling för vinnaren.  Årets prissumma till årets lärare, årets rektor och årets biträdande rektor är 12 000 kronor och ska användas till professionsutveckling.