Svaret: ”Hade inneburit färre lärare på golvet”

Ninda Wegbratt Menkus svarar på kritiken från rektorer, opposition och fackförbund. Foto: Pressbild

Ninda Wegbratt Menkus, förvaltningschef på familjeförvaltningen, anser inte att organisationsförändringen i Sjöbo är ”jättestor” även om hon säger att hon förstår att det känns så för de inblandade.
– Vi flyttar inte på några barn och vi döper inte om skolor eller något sådant, säger hon.

LÄS MER OM SITUATIONEN I SJÖBO HÄR.

Varför vill du som förvaltningschef göra den här förändringen?

– Vill och vill, jag har ett uppdrag tillsammans med mina skolchefer att vi ska bli bättre på en mängd områden samtidigt som vi har en ram att förhålla oss till. Förra året hade Sjöbo kommun 58 procent behöriga lärare, hög personal­omsättning och flera rektorstjänster var otillsatta. Våra skolor har inte likvärdiga förutsättningar. Så det handlar om att bygga en hållbar organisation för att skapa attraktivare tjänster.

Rektorerna anser att de inte fått delta i processen. De är kritiska till det och känner sig överkörda. Varför har du valt att inte ha med dem i processen?

– Jag delar inte den uppfattningen och det har jag pratat med dem om. Jag respekterar deras känsla och tar den på stort allvar och tänker att en sådan organisation vill jag inte leda och jobba i. Vi måste kunna känna att man har delaktighet. Det innebär dock inte att de kan fatta beslutet i slutändan.

Ninda Wegbratt Menkus säger att hon inte haft den närmaste dialogen med rektorerna men att tf skolchefen ”upplever” att hon har haft jättemånga samtal med rektorerna. Förvaltningschefen säger också att kommunen har gjort en arbetsmiljöutredning.

– Rektorerna menar nu att det inte var detta de ville komma fram till. De önskade att de skulle få ha kvar samma organisation men även med en biträdande rektor på varje enhet, säger hon.

Varför var det inte ett alternativ?

– Det hade inte uppfyllt vad rektorerna själva önskade i arbetsmiljöutredningen och det hade inneburit färre lärare på golvet.

Det finns inte budget att sätta rektor och biträdande rektor på alla skolor, menar du, utan att ta bort lärartjänster?

– Nej och jag tycker inte att det hade varit gynnsamt heller för de behöver få förutsättningar att jobba mer likvärdigt i kommunen.

Den politiska oppositionen i kommunen menar att detta inte är ett tjänstemannabeslut. Hur ser du på det?

– Sådana här förändringar av verksamheten görs hela tiden. Vi har ett uppdrag från politiken att öka våra resultat och ha en effektiv organisation, säger hon.

Effektiv innebär inte mindre kostsam utan att organisationen är organiserad så att resurserna nyttjas på bästa sätt för våra barn och elever.

Tycker du att ni har hanterat omorganisationen på ett bra sätt?

– Jag tänker att jag inte vill kommentera det, för resultatet, och människors känsla, är ju fortfarande vad det är. Det har jag stor respekt för.

Hur ska ni återfå rektorernas förtroende?

– (Lång tystnad) En lite konstig fråga tycker jag. Jag tänker att alla inte har så bristande förtroende som man uttrycker när man är i grupp och är det i denna fråga eller i alla frågor? Men dialog, samtal och att jobba tillsammans för nu kommer det stora arbetet. Vi kan bygga vilken organisation som helst men om vi inte jobbar tillsammans för vårt gemensamma uppdrag, då lyckas ingen organisation.

Kommunen har fått betala 80 000 kronor till fackförbundet Sveriges Lärare, som även företrädde rektorerna under hösten 2022, för att ni brustit i det lokala samverkansavtalet. Hur ser du på det?

– Jag väljer att inte kommentera det eftersom jag inte har varit en del i den förhandlingen och processen. Jag är mån om att vi går framåt tillsammans. Det är det viktigaste tycker jag. Detta kan ha varit ett sätt att komma vidare och lämna det bakom sig.

Vad menar du med det?

– Jag tänker att man inte ska grotta ned sig utan bara ta ett steg framåt och det kan var ett delsteg för att komma vidare. Det drabbar ju annars bara våra medarbetare och våra barn och unga.