Här pågår striden om storrektorerna: ”En soppa”

Nicke Olofsson är en av de rektorer som skrivit brev till kommunen i protest mot omorganiseringen i Sjöbo. Foto: Christian Örnberg

Det kokar bland rektorerna på förskolor och grundskolor i Sjöbo kommun. Bakom personalens rygg har förvaltningsledningen drivit igenom en total omorganisation med storrektorsområden. Rektorerna känner sig överkörda.
– Det är en soppa rent ut sagt, säger Nicke Olofsson, rektor på Lövestad skola och en förskola i kommunen.

LÄS FÖRVALTNINGSCHEFENS SVAR PÅ KRITIKEN HÄR

Strax före sportlovet exploderade en hemmagjord bomb i ett omklädningsrum på Sjöbo kommuns högstadium efter en utmaning bland ungdomar på sociala medier. Det ledde till att huvudskyddsombuden Helene Olofsson och Fredrik Andersson lade skyddsstopp på Färsingaskolan som blev rikskänd över en natt.

Som biträdande rektorer förväntas de i praktiken göra samma jobb som tidigare.<br />

Helene Olofsson, huvudskyddsombud

Förstörda toaletter, utlösta brandlarm, hot, våld och polisanmälda elever har varit återkommande inslag på skolan. Måluppfyllelsen har rasat under de senaste åren och personalen har gått på knäna på grund av kraftig underbemanning och åtskilliga rektorsbyten. Nu har situationen lugnat sig något efter att man tagit in tillfällig personal och infört en rad akuta skyddsåtgärder.

Helene Olofsson, huvudskyddsombud. Foto: Privat

Sex rektorer förlorar jobbet

Problemen på högstadieskolan är dock, enligt fackförbunden Sveriges Skolledare och Sveriges Lärare, bara toppen på ett isberg när det gäller skolverksamheten i Sjöbo kommun.

Det råder en allvarlig förtroendeklyfta mellan förvaltningsledningen och majoriteten av rektorerna i för- och grundskolorna i kommunen.

Orsaken är att arbetsgivaren, genom förvaltningschefen Ninda Wegbratt Menkus på familjeförvaltningen och den tillförordnade skolchefen Ulrica Falck, ensidigt snickrat ihop en total omorganisation av ledningsorganisationen för förskolan och grundskolan där tio rektorsområden ska bli fyra.

– Sex rektorer förlorar sina rektorsjobb och blir i stället biträdande rektorer. De har haft tio dagar på sig att svara ja eller nej på ”erbjudandet”. Som biträdande rektorer förväntas de i praktiken göra samma jobb som tidigare. Men nuvarande rektorer ser det som en ren degradering och mår mycket dåligt av detta. Det är en vidrig personalpolitik som kan leda till att vi tappar kompetens i Sjöbo, säger Helene Olofsson, huvudskyddsombud och ordförande för Sveriges Lärare i Sjöbo, som företrätt rektorerna i förhandlingarna under hösten 2022.

Skrev brev till förvaltningen

Omorganisationen planerades under cirka ett års tid utan att fackförbunden, personalen eller den politiska oppositionen informerades eller var delaktiga. De ställdes inför faktum när förvaltningens förslag var klart i slutet av oktober.

Rektorerna skrev då ett brev till förvaltningen för att starta en dialog och få reda på vad förvaltningen ville uppnå med förändringen. Redan i mars i fjol visade en undersökning som HR-avdelningen gjort att rektorerna hade en alldeles för hög arbetsbelastning. Ett par rektorer var på väg in i väggen. Även den utredningen hade hållits hemlig till dess facket krävde att få ta del av den.

Nicke Olofsson. Foto: Christian Örnberg

– På vårt första brev fick vi bara till svar att man ville ha en effektivare förvaltning men det enda vi ser är att förvaltningen får mindre arbete och vi kommer att få mer, säger Nicke Olofsson, rektor på Lövestad skola och en förskola.

Rektorerna hade själva förslagit att få styra sin inre organisation och anställa biträdande rektorer på sina befintliga skolenheter för att förbättra måluppfyllelsen och minska arbetsbelastningen.

Förvaltningen får mindre arbete och vi kommer att få mer.<br />

Nicke Olofsson, rektor

– Det är underligt och anmärkningsvärt att förvaltningschefen som varit här sedan september 2021 och skolchefen som varit här drygt ett år väljer att göra stora förändringar utan att prata med oss rektorer, säger Nicke Olofsson.

Eftersom rektorerna inte fick svar på sina frågor från förvaltningsledningen skrev de ett betydligt tuffare formulerat brev till politikerna i familjenämnden. De konstaterade att det fanns en ”påtaglig förtroendekris till förvaltningsledningen, som kommer att bli svår att överbrygga”.

De begärde att ledningen skulle backa till ruta ett och ta tillvara rektorernas kompetens och idéer.

Oppositionen kritisk mot hanteringen 

Politikern Lars Lundberg (KD), i familjenämnden i Sjöbo är mycket kritisk till hur ärendet hanterats. Han har överklagat beslutet om skolorganisationsförändringen till förvaltningsrätten i Malmö efter att oppositionen misslyckats med att få upp frågan till ett politiskt beslut i nämnden. Han anser att det handlar om en större organisationsförändring som borde beslutas av politiker i nämnden och inte av tjänstemän.

Lars Lundberg (KD). Foto: Simon Berneblad

– Detta har tagits fram i det dolda. Beslutet är taget på fel grund och frågan måste beredas på ett korrekt sätt. Jag känner just nu en stor uppgivenhet. Rektorer och lärare är emot detta, samtliga fackförbund och hela den politiska oppositionen med KD, V och SD. Ändå driver man igenom detta, säger han.

Beslutet har tagits på fel grunder och frågan måste beredas på ett korrekt sätt.<br />

Lars Lundberg (KD)

Rektorer och fackförbund är kritiska till att förvaltningsledningen valt att dra i gång en stor organisationsförändring i ett läge när problemen eskalerat på Färsingaskolan. Både rektor och sedan tf rektor slutade i fjol utan att förvaltningsledningen lyckades hitta några ersättare. Efter nyår har tf skolchefen Ulrica Falck gått in som tf rektor vid sidan om sin tjänst. Den 3 april anställdes en tillfällig extern rektor som ska arbeta till juni månads slut.

Ordföranden Helene Olofsson för Sveriges Lärare i Sjöbo har drivit förhandlingarna om organisationsförändringarna för dåvarande Lärarförbundet Skolledare sedan förändringsförslaget blev känt.

De lokalt fackliga rektorerna för dåvarande Lärarförbundet Skolledare och Sveriges Skolledarförbund trädde tillbaka från sina fackliga uppdrag efter att förvaltningsledningen presenterade organisationsförändringarna.

– Jag förstår att rektorerna inte ville sticka ut hakan mer eftersom det finns risk för repressalier, säger Helene Olofsson.

”Som att skriva på under pistolhot”

I slutet av året blev det centrala förhandlingar där representanter gick in från skolledarförbunden. Förhandlingarna slutade i oenighet mellan förbunden och arbetsgivaren.

Fackförbundet Sveriges Lärare (tidigare Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund) fick i mitten av mars i år ett skadestånd på 80 000 kronor på grund av brott från arbetsgivaren mot det lokala kollektivavtalet mot samverkan när det gäller organisationsförändringarna.

Rektorerna fick i början av mars i år ett ”erbjudande” från förvaltningsledningen. Tre rektorer fick alternativet att fortsätta som rektor men med flera skolenheter under sig. Färsingaskolan skulle även i fortsättningen bara ha en rektor. Övriga sex rektorer fick valet att gå in som biträdande rektorer med start från höstterminen eller riskera att sägas upp på grund av arbetsbrist. Efter tio dagars betänketid valde rektorerna att tacka ja men har samtidigt skrivit att om omorganisationen inte blir av så vill de ha tillbaka sina rektorstjänster.

– Övergångserbjudandena för rektorerna har varit som att skriva på under pistolhot. Frågan är om de kommer vilja vara kvar efter detta eller lämnar Sjöbo? säger Helene Olofsson.

Det kan dröja upp till ett år innan frågan om turerna kring omorganisationen tas upp av förvaltningsrätten.

”Mycket märkligt hur man har agerat”

Efter sammanslagningarna av rektorernas båda fackförbund vid årsskiftet har nu Sveriges Skolledare tagit över förhandlingarna. Förbundet ska nu säkerställa att rektorerna inte riskerar lönesänkningar eller sina förmåner om organisationsförändringen sjösätts enligt förvaltningsledningens plan.

Matz Nilsson, en av Sveriges Skolledares två ordföranden, ska inom kort åka och träffa såväl rektorer som skolledning i Sjöbo. Han anser att det är anmärkningsvärt att Sjöbo, som inte har så enorma socioekonomiska utmaningar hamnat i en sådan här situation.

– Det är mycket, mycket märkligt hur man agerat i Sjöbo. Det är beklämmande att se att man inte har tagit rektorerna på allvar utan i stället valt att köra över dem. Om man styr utan att engagera och involvera sina rektorer och lärare så riskerar man bara glapp och motstånd. Framgångsrika skolkommuner involverar rektorer och lärare i sina beslut och utvecklingsinsatser, säger Matz Nilsson.