Huvudskyddsombudet: ”Kvalificerade skolledare lämnar Göteborg”

Anders Ehlén, huvudskyddsombud, ser att rektorer i Göteborg söker sig vidare. Foto: Adobe Stock/Privat.

Fler skolor för rektorerna i Göteborg skulle ge ökad likvärdighet och samverkan för elevernas bästa. Men rektorerna överhopas av jobb när rollerna är otydliga och en del av de nya biträdande rektorerna saknar rektorsutbildning och erfarenhet.

LÄS MER OM SITUATIONEN I GÖTBORG HÄR.


Anders Ehlén, huvudskyddsombud och en av Sveriges Skolledares fackligt förtroendevalda i Göteborg, är en av dem som är kritiska mot omorganisationen. Han anser att ett nytt, eller åtminstone förtydligat uppdrag, har lagts till verksamheten utan att ledningsfunktionen har vuxit tillräckligt. Enligt honom framhåller Göteborgs grundskoleförvaltning gärna att omorganisationen betyder att det är betydligt fler rektorer i dag.

– Men fler biträdande rektorer har fått gå in i verksamheter som expanderat, och då är det egentligen ingen total lättnad. Dessa ökande verksamheter kan vara särskoleanpassningar, bygg- och lokal­ansvariga, ökade elevgrupperingar eller nya skoletableringar. Men vi behöver analysera det här mer.

Det råder ingen tvekan om att det är för hög arbetsbelastning, enligt Anders Ehlén.

– Kvalificerade personer har lämnat staden. Ingen tycker heller det är lyckat att så många nya biträdande rektorer saknar rektorsutbildning och chefserfarenhet. Det pedagogiska ledningsarbetet hinns inte med. Rektorerna har fullt upp med att skola in de nya biträdande rektorerna.

Han vet att även de biträdande rektorerna som ska axla den gamla rektors­rollen är hårt pressade.

– Vem gör vad? Den frågan tampas många skolenheter fortfarande med, och det ett och ett halvt år efter införandet av den nya organisationen. Många rektorer klarar inte att delegera när de märker att kompetens fattas nedåt i ledet.

”För många söker nytt jobb”

Enligt Anders Ehlén ser de att en rektor eller en biträdande rektor i veckan byter jobb.

– Det är över det normala. Fortfarande är det alldeles för många som söker nytt jobb. Vi har osedvanligt många uppsägningar och överenskommelser om avslut just nu. Men vi behöver analysera om det finns en koppling till nya organisationen.

Han säger att utöver de nya uppdragens otydliga innehåll har även lönerna haft en viss betydelse när personal har lämnat organisationen. Det har inneburit en liten löneökning för de nya rektorerna att bli chefer över ett skolområde med flera skolor. De nya biträdande rektorerna däremot kommer in på lägre lönenivåer, och som biträdande rektor har man inte heller samma löneutveckling. De som har blivit biträdande rektorer efter att ha varit rektorer har fått behålla sin rektorslön, men får sämre löneutveckling med sin nya titel och sitt nya mandat. 

”Kostnadsneutralt”

Liselott Svedjeland är verksamhetschef vid grundskoleförvaltningen.

Sparar kommunen pengar på reformen? 

– Målsättningen är att den ska vara kostnadsneutral över tid. Att redan i dag bedöma utfallet är inte möjligt.

Liselott Svedjeland är en av dem som nu intervjuar rektorer för att höra hur de upplever att införandet av den nya skolorganisationen har fungerat.

– Vår utvärdering som är klar till våren visar inte att det är någon katastrof. Många skolenheter fungerar bra, även om det finns svårigheter på vissa håll. Den främsta målsättningen är att det ska bli bättre för eleverna. Det tar många år innan vi kan räkna med ett lyft som kan tillskrivas den nya organisationen, om vi ens någonsin kan avgöra exakt vad elev­resultaten beror på.

Bakgrund nya rektors­organisationen Göteborg

Omorganisationen genomfördes 2021, och höstterminen det året bildades så kallade skolområden. Områdena består av en eller flera skolenheter, som leds av en rektor medan biträdande rektorer tar över gamla rektorsrollen på respektive skola och arbetar nära elever och lärare.

I praktiken innebar det att 180 rektorer blivit 75.

Målet var att öka likvärdigheten, men skolledare vittnar om otydliga roller, hög arbetsbelastning och skolor utspridda över för stora geografiska områden.