Kravet: Maxtak för antal medarbetare

Kvinnor arbetar mer övertid och ansvarar för fler medarbetare, jämfört med sina manliga kollegor. Nu kräver Sveriges Skolledare ett maxtak för antal medarbetare – och ett ökat statligt ansvar. Foto: Amina Dahlab/Adobe Stock.

Kvinnliga skolledare har ofta ansvar för större grupper medarbetare än män och jobbar mer övertid. Nu måste antalet medarbetare per skolledare begränsas och staten ta ett ökat ansvar för finansieringen av skolväsendet. Det menar Matz Nilsson och Ann-Charlotte Gavelin Rydman, ordförande i Sverige Skolledare.

I dag, den 8 mars på Internationella kvinnodagen, publicerar de båda ett debattinlägg i Sydsvenskan. Där konstaterar de att många skolledare i dag saknar rätt förutsättningar för att kunna utföra ett bra jobb.

– Det är mycket allvarligt. Vi har OECD:s största rektorsomsättning och var fjärde skolledare riskerar utbrändhet. Den dystra utvecklingen i förskola och skola måste stoppas, säger Matz Nilsson.

Den senaste medlemsenkäten från Sveriges Skolledare, en stor forskningsstudie om skolledares arbetsmiljö från 2021 av Roger Persson med flera och även andra studier visar på hur svår skolledarnas situation är – och att kvinnorna är särskilt utsatta.

Störst risk för utbrändhet bland kvinnor

De har ofta ansvar för ett högre antal medarbetare än män, de jobbar mer övertid. De har också störst risk för att drabbas av utbrändhet. Ständigt ökade krav på effektivitet, hög administrativ börda och bristande stödstrukturer, liksom svårigheter att dra en gräns mellan arbete och fritid är huvudorsaker till den svåra situationen.

Nu kräver Sveriges Skolledare att något måste hända.

En åtgärd är att huvudmännens, kommunernas och friskolornas, ansvar för att ge skolledare nödvändiga förutsättningar för att klara sitt uppdrag bör förtydligas i skollagen. Bland annat kräver de en nationell riktlinje som reglerar antalet medarbetare per skolledare till att inte överstiga 20 personer.

– Men vi kan inte stanna där. Vi vill att staten tar tillbaka en större del av ansvaret för finansieringen av den svenska skolan. Hela utbildningsväsendet måste reformeras. Vi kräver att regeringen går vidare med de förslag om ökat statligt ansvar som presenterats av den statliga utredningen Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag, säger han.

"Nu måste något hända"

Matz Nilsson konstaterar att arbetet med att försöka förbättra skolledarnas situation inte är någon nyhet.

– Både jag och Ann-Charlotte (Gavelin Rydman) har lyft det här många gånger genom åren. Det har inte hörsammats. Nu måste något hända. I dag är det svårt att rekrytera skolledare, det blir svårt med ett hållbart ledarskap och i slutänden handlar det om barn och ungdomars möjlighet till kunskapsinhämtning, säger Matz Nilsson.