Norska skolledare larmar: Oförsvarlig arbetsbörda

Norska rektorer dignar under arbetsbördan och allt färre mellanchefer, som biträdande rektorer, söker sig till rektorsyrket. Foto: Adobe Stock

Sjuttio procent av de norska rektorerna beskriver arbetsbördan i sina jobb som ”på gränsen till oförsvarlig” enligt en stor kartläggning av skolledares arbetsmiljö. – Jag förstår att många inte vågar söka anställning som rektor, säger Arnt Jacob Grindheim, rektor i Kristansand.

Norska NRK lyfter en ny stor kartläggning av skolchefers arbetsvillkor som belyser varför så få mellanchefer vill bli rektorer. Rapporten har utförts på uppdrag av norska Skolledarförbundet ,av professor Morten Ögård och forskaren Linda Hye vid Universitetet i Agder (UiA), och har titeln ”Skolene i den kommunale styringskjeden, og betydningen for skolelederes arbeidsvilkår”.

Alarmerande resultat

Rapporten visar alarmerande resultat och redogör för hur rektorer vittnar om bristande stöd, korspress från flera håll, förväntningar från politiker, kommun, personal, föräldrar och barn samt ett enormt krav på dokumentation. Hela 70 procent menar att arbetsbelastningen är ”på gränsen till oförsvarlig” (reds översättning).

Först rapporterades om formuleringen ”hälsofarlig” men eftersom det var forskarnas tolkning av det samlade resultatet, och inte svaret på en direkt fråga, så har man nu nöjt sig med att beskriva arbetssituationen som extremt belastad.

”Inget yrke att bli gammal i”

– Jag förstår att många lärare inte orkar söka en tjänst som rektor. En del har sagt att det här inte är ett yrke att bli gammal i, berättar Arnt Jacob Grindheim, rektor på Lunde grundskola i Sögne och styrelseledamot i Skolledarförbundet i Kristiansand för norska NRK.

Sveriges Skolledare publicerade nyligen en debattartikel Svenska Dagbladet, 24 augusti, i form av ett öppet brev till regeringen. Budskapet går i linje med larmet om arbetsbördan och heter ” Rensa i skolans styrdokument”. Du läser den här. 

Källa: nrk.no

Läs hela artikeln om den norska undersökningen här.