Bättre förutsättningar med färre medarbetare per chef

Emilia Bjuggren, skolborgarråd (S) i Stockholm, vill göra staden till en attraktiv arbetsgivare med nya förslaget. Foto: Socialdemokraterna/Adobe Stock

Alla anställda i Stockholms stad ska ha tillgängliga chefer som lever nära verksamheten. Det är syftet när staden nu arbetar fram riktvärde för antalet medarbetare per chef.

Stockholms stad är en av Sveriges största arbetsgivare med över 40 000 anställda inom fler än 300 yrken. Efter valet 2022 styrs Stockholm av en rödgrön majoritet bestående av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

De har nu arbetat fram en riktlinje för chefsstruktur som ska beskriva stadsgemensamma chefsnivåer men också ge ett riktvärde för antalet medarbetare per chef. Remiss har gått ut till stadens alla förvaltningar.

– För oss har det varit centralt att skapa en personalpolitik som ger goda förutsättningar för medarbetare och chefer, säger skolborgarråd Emilia Bjuggren (S).

Mellan tio och trettio

Riktvärdet för antalet medarbetare per chef föreslås att ligga mellan tio och trettio medarbetare.

– Det är ett stort spann men det ser också väldigt olika ut i verksamheterna.

En av remissinstanserna är utbildningsförvaltningen, som ska lämna sitt remissvar i slutet av nästa vecka. Ett remissvar som Emma Bjuggren ser fram emot.

– När det gäller skolan finns en färdig struktur där det är rektorn som är tydligt ansvarig. Det ska bli mycket intressant att se vad de har att säga.

Attraktiv arbetsgivare

Coronapandemin visade hur viktig den här frågan är, menar Emilia Bjuggren.

– En av coronakommissionens slutsatser var att ledarskapet inom äldreomsorgen hade dåliga förutsättningar. Stockholm är en stor arbetsgivare och vi kan göra skillnad. Vi har fått positiv respons. Man vill ha en tydlighet i den här frågan, även om det också finns en oro att det ska bli för stora omställningar

Emilia Bjuggren hoppas att de nya riktlinjerna ska påverka även privata aktörer i välfärden.

– I grunden handlar det om att vara en attraktiv arbetsgivare och då tror jag att våra riktlinjer kan sätta viss press även på dem, säger hon.

Den 16 oktober ska kommunfullmäktige fatta beslut om de nya riktlinjerna.