Semester med förhinder för skolledare

Pia Johansson är en av många rektorer som tar med sig jobbet hem under sommaren. Foto: Amina Dahlab och privat
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Chef & Ledarskap

Nära hälften av Sverige skolledare var tvungna att ändra sina semesterplaner förra sommaren. Och långt över hälften upplever att jobbet kräver att man är tillgänglig under semestern.
– Det är viktigt att arbetsbelastningen uppmärksammas. Vi vill ju få in de unga ledarna i skolan och att de ska orka, säger Pia Johansson, rektor på Drottning Blankas Gymnasieskola i Jakobsberg.

Sommaren är här och nu väntar semester för de flesta arbetande i Sverige. Skolledare har dock en speciell situation, ett ansvar som inte upphör bara för att skolavslutningarna är avklarade. Den senaste Skolledarenkäten visar en del tydliga siffor. Förra sommaren var 42 procent av gymnasierektorerna tvungna att ändra sin planerade sommarsemester, om man räknar in förskolan och grundskola var det totalt 30 procent. På frågan om jobbet kräver att man är tillgänglig under semester svarade hela 63 procent i gymnasieskolan att de måste var tillgängliga i första hand via mejl, totalt mer än 50 procent. Flera andra rapporter de senaste åren har visat på oroande tendenser för skolledarna. Rektorsomsättningen är omfattande, många stannar högst tre år på jobbet, och risken för utmattningssymptom och utbrändhet är stor.

Stort ansvar

Pia Johansson, har varit rektor sedan 2013. Hon upplever ändå att hon har en förhållandevis bra situation.

– Jag har erfarenhet, är lite äldre och barnen är utflyttade, det gör att jag kan arbeta på ett friare sätt. Vi har också en skolchef som är mån om att det ska fungera. Så jag har i alla fall inte behövt ställa in eller ändra min semester.

Men ansvaret för skolan ligger ändå på hennes axlar. En av de tyngre uppgifterna är rekrytering av nya lärare i lärarbristens tid.

– Jag håller på med det just nu och hoppas blir klar innan semestern. Men med rekrytering vet man aldrig, lärare kan ju också säga upp sig mitt i sommaren och då måste man ordna med det. Digitaliseringen som tagit fart under pandemin har ändå varit positivt i sammanhanget eftersom man kan ha möte med folk via Teams och så, säger hon.

”Attesterar fakturor”

Hon tar också med sig en del administrativa uppgifter in i sommaren.

– Ekonomin tar jag med mig, jag attesterar fakturor och sådant. Det har nog kanske i och för sig mer med mitt kontrollbehov att göra, säger hon.

Pia Johansson och hennes skola har också uppmärksammats i ett annat sammanhang som ger ytterligare ett perspektiv på det ansvar som en skolledare har.

Under sina 15 år på skolan har hon fått uppleva fem elever som mist livet på grund av det kriminella våldet.

– Vi har ett tufft upptagningsområde vid Järvafältet. Men det är också en anledning till att jag jobbar kvar. Vår mission är att ge utbildning. Kan vi vända en enda människa som hamnat fel så har vi räddat ett liv. Därför ser jag egentligen inte det som ytterligare en belastning, det är ett så värdefullt arbete vi gör, säger Pia Johansson.