Rektor som stöttar en stark elevkår främjar demokratin

Embla Persson och Lena Linnerborg i senaste Skolledarkvarten. Bild: Tomas Bergqvist

Senaste avsnittet av Skolledarkvarten handlar om elevinflytande och demokrati. Embla Persson, ordförande i Sveriges Elevkårer, intervjuas av Sveriges Skolledares Lena Linnerborg. Ett av Embla Perssons medskick till landets rektorer är att bygga fasta strukturer för samverkan mellan elever och skolledning.

Sveriges Elevkårer som firar 85 år i år presenterade under hösten en undersökning om demokrati i skolan. Som en uppföljning av den bjöd Sveriges Skolledare in ordförande Embla Persson till en Skolledarkvart för att prata mer om resultatet och få konkreta råd till skolledare direkt från elevorganisationen.

En av frågorna till Embla Persson löd: En rektor som tycker att det inte fungerar på skolan och skulle vilja förbättra sig, vad har du för tips till hen?

– Bygg fasta strukturer för samverkan mellan elever och skolledning. Visa att ni tycker att det är viktigt – för skolan, för dig som rektor och för alla medarbetare som vistas på vår arbetsplats. Att ha en kontinuerlig dialog är också viktigt, för min upplevelse är att när det tvistar, när det blir tokigt och engagemanget ryker, då beror det oftast på missförstånd. Om man möts oftare så blir man av med det, för alla vill väl, svarar Embla Persson.

– Rektorn är den enskilt viktigaste aktören för att detta ska fungera!

Ta del av hela intervjun och få fler råd av Embla Persson. Du hittar avsnittet här.