Regeringen: Inför central rättning av nationella proven

Lotta Edholm (L), skolminister, säger att man med central rättning vill göra proven mer likvärdiga över hela landet. Foto: Linnéa Tammerås

Skolverket får i uppdrag att förbereda för central rättning av digitala nationella proven i svenska, svenska som andraspråk och engelska. Det uppger regeringen i ett pressmeddelande,

Syftet är att öka likvärdigheten vid bedömningen av uppsatsdelarna i digitala prov för årskurs nio och gymnasieskolan. 

– Det finns i dag stora skillnader i hur lärare bedömer de nationella proven, så ska det inte vara. Genom central rättning vill regeringen att betygssättningen ska bli mer likvärdig i hela landet, säger skolminister Lotta Edholm (L) i pressmeddelandet. 

I Skolverkets uppdrag ingår att sträva efter att en så stor andel av de digitaliserade proven som möjligt automaträttas. 

Ska analysera om fler ämnen berörs

Nu ska man alltså förbereda för införandet av central rättning, vilket innebär att proven ska bedömas av legitimerade och behöriga lärare på Skolverkets uppdrag. 

Myndigheten ska nu analysera om central rättning ska införas i fler ämnen, samt hur tidigt införandet kan ske. Tidigare har man bedömt att rättningen av gymnasieskolans prov kan införas 2027, och grundskolans 2029.