Röster höjs för att sjösätta en digitaliseringsstrategi

Förbundsordförande Ann-Charlotte Gavelin Rydman deltog i den välbesökta paneldebatten om digitalisering i Almedalen. Foto: Lenita Jällhage

Är skolans digitalisering ett misslyckat experiment? Har digitaliseringen gått för långt? De frågorna diskuterades på ett fullsatt evenemang i Almedalen där även Sveriges Skolledare deltog i panelen.

Utgångspunkten för paneldebatten var regeringens beslut i maj att riva upp Skolverkets förslag till ny digitaliseringsstrategi efter kritik från bland annat barnläkare och hjärnforskare. Strategin var tänkt att träda i kraft från 2023 och gälla fram till 2027.

Skolminister Lotta Edholm (L) uttalade i samband med beslutet att digitaliseringen i förskolan och skolan hade varit ogenomtänkt och förhastad på sina håll. Hon hävdade vidare att vissa huvudmän hade tagit digitaliseringen som intäkt för att det inte behövs papper, penna och läroböcker.

Bredd i expertpanelen

I den stora expertpanelen i Almedalen fanns representanter från vitt skilda delar i samhället som SKR, Elevernas riksförbund, forskningsinstitutet RISE, Swedish Edtech Industry, Sveriges Skoledare med flera.

Jannie Jeppesen, vd Swedish Edtech Industry, konstaterade att hon inte förstod meningen med skolministerns utspel, men om hon skulle tolka det välvilligt så kanske det handlade om en intention att stoppa ”dumdigitaliseringen”.

Ogenomtänkt att bromsa

En majoritet i panelen ansåg att det inte var ett genomtänkt beslut av regeringen att dra i handbromsen. De menade att det behövs en digitaliseringsstrategi för att säkra likvärdigheten för eleverna för att alla elever ska få samma möjligheter. Om det inte finns en strategi så finns det heller inget att följa upp och den digitala utvecklingen i skolan skulle då riskerar att spreta ännu mer åt olika håll, ansåg man.

Förbundsordförande Ann-Charlotte Gavelin Rydman, från Sveriges Skolledare ansåg att det var viktigt att få en digitaliseringsstrategi på plats så fort som möjligt:

— Digitaliseringen är inte ett självändamål utan ett stöd för verksamheterna. Det behövs en nyanserad debatt kring detta. Digitaliseringsstrategin behövs för stöd och riktning i skolorna. Den behöver höra ihop med allt annat som sker i skolan och en avsaknad kommer att påverka likvärdigheten, sade hon.