Juristen: Så gör du en tillträdesbegränsning

Johan Hardstedt, jurist på SKR, säger att det är viktigt att en tillträdesbegränsning dokumenteras och skrivs ned i ett beslut. Foto: Pressbild/Illustration: Ricardo Tomás

Rektorn Ulrika hotades av en vårdnadshavare och skrev en tillträdesbegränsning. Så här säger Johan Hardstedt, förbundsjurist på Sveriges kommuner och regioner (SKR) om skolledares möjligheter att hantera våldsamma eller hotfulla vårdnadshavare.

LÄS OM REKTORN ULRIKA SOM HOTADES AV EN FÖRÄLDER HÄR.

Rektorn Ulrika skrev en tillträdesbegränsning till sin skola för en förälder som betedde sig hotfullt mot henne på skolan. I beslutet stod bland annat var på skolan pappan inte fick vistas och varför. Tillträdet var begränsat till en månad.

Förbundsjuristen Johan Hardstedt på SKR säger att han inte vet hur vanligt det är att rektorer använder en tillträdesbegränsning. Justitieombudsmannen (JO) har dock i olika beslut uttalat sig om begränsningar.

– Enligt JO är det viktigt att en tillträdesbegränsning dokumenteras och skrivs ned i ett beslut och att de är tidsbegränsade. Beslutet ska vara proportionerligt, sakligt och opartiskt utformat. Och det ska vara möjligt att överklaga för den som nekas tillträdet via en laglighetsprövning enligt kommunallagen, säger Johan Hardstedt.

Säkerhetsutrustning

En annan ingripande möjlighet för skolor att minska tillträdet till skolan är, enligt Hardstedt, att ha förhållningsregler när det gäller besök. Det kan handla om att man behöver arbetsro på en skola och inte vill ha vårdnadshavare som besöker skolan i tid och otid.

– Genom att ta avstamp i att skolan inte är en allmän plats så kan man sätta upp förhållningsregler där skolan inte tillåter besök av exempelvis föräldrar under skoltid, säger han.

Det finns självklart även en uppsjö av säkerhetsutrustningar som larm, appar, kodlås med mera för de skolor som vill försöka stänga ute utomstående. Samtidigt vill många rektorer ha öppna skolor. De uppskattar att föräldrar kommer på besök och tar del av sina barns skolvardag.

Möten i neutrala lokaler

Johan Hardstedt konstaterar att besluten som berör tillträdesbegränsningar måste fattas av skolhuvudmännen och rektorerna utifrån hur det ser ut på de enskilda skolorna. Det kan självklart vara svårt att förutse om en vårdnadshavare ska brusa upp eller agera våldsamt under ett möte. Det kan dock vara klokt att tänka igenom var, hur och om man ska ha ett fysiskt möte eller inte med en vårdnads­havare.

Misstänker man som rektor att det kan uppstå konflikter så kan man också boka mötet på en mer neutral plats i kommunens lokaler.

– Det kan även vara bra att undvika att vara ensam under mötet. Man får göra en bedömning utifrån den aktuella situationen. Ett digitalt möte eller ett telefonmöte kan också fungera bra om man känner sig otrygg, säger Johan Hardstedt.