Psykologen: ”Agera innan konflikten är ett faktum”

Inga Tidefors, professor emeritus vid Göteborgs universitet, menar att det kan vara bra att sammanställa riktlinjer för att tydliggöra när en relation på arbetsplatsen är direkt olämplig. Illustration: Ricardo Tomás, foto: Privat.

Relationer på arbetsplatser är en ”het potatis”, även om svenskar generellt har en accepterande inställning till människors rätt till sexualitet, konstaterar Inga Tidefors, professor emeritus vid Göteborgs universitet.
– Det är klokt att agera preventivt innan konflikten är ett faktum, säger hon.

Här svarar Inga Tidefors på rektor Marias dilemma om medarbetarnas konfliktfyllda relation. Läs hela dilemmat här.

Rogers och Saras kärleksrelation påverkade kollegorna under många år. Skolledaren Maria tyckte att det var svårt att hantera situationen när det ”privata” klev in på arbetsplatsen.

– Många blir handfallna när det uppstår problem i en kärleksrelation på en arbetsplats. Det är lätt att backa för att man tycker att det känns obehagligt att lägga sig i, säger Inga Tidefors.

Agera förebyggande

Att medarbetare blir kära på jobbet är något som en hel del chefer kommer att stöta på. Det är därför klokt att agera förebyggande och lyfta frågan om relationer mellan kollegor under en utbildning, temadag eller ett möte innan det uppstår situationer som leder till konflikter, betonar Inga Tidefors.

Viktigt att komma ihåg är också att en relation inte behöver innebära några problem utan kan skapa energi bland kollegorna. Många träffar sin partner på arbetet.

– I fallet med Roger och Sara pågick problemen under en längre tid. Rektorn kom till arbetsplatsen när paret redan hade träffats och det var då en komplex situation att försöka lösa. Jag uppfattar det som att hon var väldigt ensam i att hantera situationen.

Inga Tidefors säger att rektorn i sin chefsroll inte hade möjlighet att ”lätta på trycket” genom att prata om problemen med andra i personalen, vilket andra medarbetare uppenbarligen gjorde på skolan när de tog ställning i konflikten.

– Det kanske låter cyniskt men för en del anställda kanske deras relation skapade spänning att samlas runt, säger hon.

Finns vissa regelverk

För skolledare som befinner sig i den här situationen kan det vara klokt att ta stöd i ett kollegialt nätverk, och en HR-avdelning kan ofta också hjälpa till och stödja.

Inga Tidefors rekommenderar att man tar hjälp av en extern föreläsare som har kunskap om relationer och sexualitet. Föreläsningar kan underlätta samtal på skolan. Det kan även underlätta för lärarna när de ska prata om liknande frågor med sina elever i undervisningen.

Inga Tidefors konstaterar att även om det finns få lagtexter skrivna som reglerar kärleksrelationer på arbetsplatser, så kan det vara bra att sammanställa riktlinjer för att tydliggöra när en relation är direkt olämplig. Många länder har ett betydligt tuffare regelverk än Sverige när det gäller anställdas kärleksrelationer på arbetsplatserna. Trots att Sverige har en begränsad lagstiftning på området så finns det vissa regelverk kring exempelvis jäv, sekretess eller om någon är i en beroendeställning till en kollega. Arbetsmiljölagen ska också följas så att anställda inte mår dåligt av sin arbetsmiljö och det får självklart inte förekomma sexuella trakasserier eller mobbning mellan kollegor.

Kvinnor drabbas hårdare

När Inga Tidefors har forskat kring kärleksrelationer på arbetsplatser är hennes erfarenhet att många par försöker hemlighålla relationen så länge det går. En del har en annan partner vid sidan om, andra tycker att det ger förhållandet en extra krydda om det hålls hemligt. Vissa är oroliga över hur chefen ska reagera.

Forskningen visar att kvinnor i högre grad än män vill berätta för sin chef om de har en relation med en kollega. Samtidigt visar forskningsstudier i andra länder att kvinnor ofta har mer att förlora när de berättar. De drabbas i högre grad av sänkt förtroende på arbetsplatsen.

– Det är ytterligare ett skäl till att det är bra att skapa ett klimat på arbetsplatsen som gör det lättare att prata öppet om det här även om det kan kännas obekvämt, säger Inga Tidefors.

Det här är Inga Tidefors

Inga Tidefors är professor emeritus vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Hon är legitimerad psykolog och psykoterapeut. Inga Tidefors är mest känd för sin forskning om vuxna som begått sexuella övergrepp mot barn men har också ansvarat för sexologikurserna på psykologiska institutionen. Tillsammans med forskaren Lars Göran Wallgren skrev hon forskningsartikeln "Workplace romances: Going to work is amazing and really fun", som publicerades år 2016 i den vetenskapliga tidskriften International Journal of Psychological Studies.

Så många träffar sin partner på jobbet

Enligt SCB:s statistik fanns det minst 86 500 par där båda arbetar på samma arbetsplats under 2021. Det är svårare att få fram siffror på hur många som träffat varandra på jobbet eller bara haft en kärleksrelation och sedan gått vidare. SCB såg dock att 3 700 personer blev sambos efter att de jobbat ihop året innan under 2019. De som arbetar på samma arbetsplats håller också ihop sin relation bättre, enligt SCB. De par som arbetar på olika arbetsplatser separerar, enligt statistiken, i dubbelt så hög grad.