Rektorer: ”Svårare att anställa behörig personal”

Marcus Hedström, Jeanette Kennerfalk och Maria Risthammar. Foto: Privat

Kanske närmar sig rekryteringen inför höstterminen, kanske är den redan i full gång. Här svarar tre skolledare på vilka utmaningar de ser i att anställa personal.

1. Hur ser dina förutsättningar ut för att rekrytera ny personal?

2. Vilka utmaningar ser du i rekryteringsprocessen?

3. Undersökningar visar att rektorer tvingas avbryta semestern för att rekrytera personal. Hur ser det ut hos dig?


Marcus Hedström, 49 år, rektor Tunaskolan (4–9), Luleå

1. – Förutsättningarna är ganska goda i en universitetsstad och i en för Luleå stor (640 elever) skola. Vi har i princip alltid 5-10 ansökningar på de annonserade tillsvidaretjänsterna.

2. – Vissa ämnen är svårare att få behörig personal i. De praktisk-estetiska ämnena, främmande språk och matte/NO tar oftast längre tid att rekrytera till.

3. – Jag har jobbat som rektor i cirka 14 år och har hittills aldrig avbrutit några semestrar. Det handlar om att vara i ständig rekryteringsmode där varje dag är en bra dag för rekrytering. Detta kan innebära att skapa och vårda de kontakter man stöter på i nätverk och i vardagen.

Jeanette Kennerfalk, 52 år, rektor på förskolan Trollet, Kalmar

1. – I Kalmar har vi samrekrytering för samtliga förskolor, där vi har gemensam annonsering och rekryteringsprocess. Behöver jag rekrytera däremellan så har jag egen annons och rekryteringsprocess.

2. – Än så länge har jag kunnat rekrytera efter behov men det blir svårare och svårare. Hur får vi fler att vilja utbilda sig till förskollärare och lärare?

3. – Jag har hittills aldrig avbrutit min semester för att rekrytera personal.

Maria Risthammar, 48 år, rektor Ekkälleskolan, Linköpings kommun

1. – I Linköpings kommun arbetar vi med kompetensbaserad rekrytering, vilket innebär bland annat att vi rektorer får stöd i rekryteringsprocessen och där rekryterare ansvarar för den första delen av processen.

2. – De utmaningar jag ser är att rekryteringsprocessen ofta tar väldigt lång tid och att det framför allt är mycket svårt att rekrytera behöriga lärare i fritidshem.

3. – Jag har vid några tillfällen behövt jobba med rekrytering på min semester.