Boktips:Så jobbar du effektivt med skolutveckling

Fyra aktuella fackböcker att inspireras av.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Chef & Ledarskap

Vi har läst en ny bok om skol- och undervisningsutveckling, två böcker om ledarskap och organisation, och en bok om barns inflytande i förskolan.

I boken ”Kollegialt lärande för skol- och undervisningsförbättring”, som skrivits av fyra forskare och lärarutbildare vid Örebro universitet, ges stöd och inspiration för hur man skapar en stabil grund för den egna skolans utveckling. Författarnas utgångspunkt är att kollegialt lärande ska förstås i ett helhetsperspektiv och vara en integrerad del av en skolas utveckling och förbättring av undervisningen. De betonar också att utvecklingsinsatser ska utformas och anpassas efter den egna skolans omständigheter, vilket inte alltid sker när initiativet kommit uppifrån.

I boken tar författarna ett helhetsgrepp på det kollegiala lärandet, med en grundlig genomgång av begrepp och teorier kring skolans uppdrag, kvalitetsarbete, pedagogiskt ledarskap, elevperspektiv med mera. innan de presenterar sin egen, forskningsförankrade modell. De kallar den 3U-modellen: Upptäck! Undersök! Utvärdera! De begreppen är ”det kollegiala lärandets mantra”, menar de. Modellen har likheter med andra systematiska förbättringsmodeller, såsom Helen Timperleys eller Vivian Robinsons, som alla rymmer datainsamling och analys av elevernas lärande. 

3U-modellen har prövats och förfinats genom praktiknära forskning i olika utvecklingsarbeten. Forskarna delar i boken med sig av konkreta exempel från skolors tillämpning av modellen och av utmaningar som då blivit tydliga. Bilagor med handfasta guider och arbetsblad avslutar boken.

Författarna pekar också på svagheter i hur svensk skola i dag bedriver utveckling. De menar bland annat att det är för smalt att se på pedagogiskt ledarskap som ett avgränsat ansvar för rektor. I stället ska ledarskapet vara en kollektiv process med ett gemensamt ansvar på skolan. De betonar också att kollegialt lärande till syvende och sist handlar om skolans koppling till samhället i stort.