Delat ledarskap: Rektorn tjänar på att vara två

Saker blir gjorda och beslut blir bättre med delat ledarskap. Foto: AdobeStock

Det finns mycket att vinna på ett delat ledarskap i skolorna, framför allt där tempot är högt och arbetsbelastningen stor, menar Marianne Döös, professor i organisationspedagogik.
– En rektor har ju så många olika arbetsuppgifter och är van att samarbeta. Det är en yrkesroll där man tjänar på att vara två.

Att skolledarskapet blir tydligare om det är kopplat till bara en person är en myt, enligt Marianne Döös. Hennes forskning visar att det kan vara precis tvärtom.

– Många gånger finns det stora vardagsfördelar med delat ledarskap. Dels avlastas rektorerna. Saker blir gjorda och beslut blir bättre. Dels kan det bli verksamhetsförbättringar i form av att det är lättare att locka personal och att omsättningen av rektorer minskar.

Men det finns förstås svårigheter också. Det kan vara knepigt att få till rätt förutsättningar för de som leder. Inom forskningen pratar man om att en relationell bottenplatta måste finnas på plats. Det innebär att de båda ledarna har en gemensam värdegrund och liknande syn på hur verksamheten ska ledas.

– Vi människor fungerar ju inte med precis alla. Även om man själv har valt sin medchef så kan det uppstå problem. Efter ett tag kanske det visar sig att man inte har de gemensamma förutsättningarna.

Rekrytera ett par

Marianne Döös, professor emeritus i pedagogik vid Stockholms universitet med inriktning på organisationspedagogik, har forskat om delat ledarskap både inom skolans värld och i andra organisationer. Tillsammans med en kollega håller hon just nu på med en internationell litteraturöversikt om rektorers delade ledarskap, där de har gått igenom 35 studier som publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Materialet ska också bli ett kapitel i en svensk bok.

Rekryteringen är en nyckelfaktor för att delat ledarskap ska fungera, menar hon. Poängen är inte att anställa två bra personer som ska försöka jobba tillsammans, utan att rekrytera ett par – en ”relation”.

– Kanske kan kandidaterna under rekryteringen få ett problemcase att samtala om tillsammans. Rekryterande chef kan gärna lyssna till deras samtal. Under ett sådant arbete kan det komma fram att man har helt olika syn på pedagogik eller ekonomi – som är typiska områden där det finns utrymme för konflikter.

Stark tilltro till siffran 1

När delat ledarskap införs på en skola så krävs det att förvaltningen bidrar, underlättar och supportar. Som det ser ut i dag är skollagen en begränsning. Den hindrar det mest långtgående delade ledarskapet, så kallat ”samledarskap”, där ledarna är hierarkiskt likställda och där det är relativt fritt att fördela arbetsuppgifterna sinsemellan.

– Skollagen förhåller sig egentligen inte till delat ledarskap, lagen låtsas inte om att den typen av ledarskap finns. Däremot säger lagen att rektorn måste vara en. Därmed sorterar lagen bort samledarskap, men inte andra former av delat ledarskap.

Det finns en stark tilltro till att ledarskap handlar om siffran ett, påpekar Marianne Döös. 

– Att endast när en person styr så blir det tydligt. Det är inte sant. I samledarskap sätter man ord på tankar och får möjlighet att kommunicera sitt budskap, vilket kan leda till klarhet och stringens.

Mycket att lära

Men också i samhället i stort finns ett antagande om att chefskap är kopplat till en person, påpekar Marianne Döös.

– Hjältemyten är väldigt stark. Däremot ser vi inte så många förebilder i media på delat ledarskap. Det vanliga är att en vd eller en ledare blir intervjuad.

I praktiken förekommer dock delat ledarskap hela tiden, men det kallas då något annat, typ ”täta samarbeten”.

– Inom sjukvården ser jag rätt ofta delat ledarskap formaliserat mellan en läkare och en chefssjuksköterska. Sjukvården är, precis som skolan, en komplex verksamhet. Inom politiken har Miljöpartiet gått i bräschen med två språkrör. Det skulle vara intressant med en tv-sänd valdebatt där Miljöpartiet tilläts ställa upp med båda språkrören. Jag tror att det skulle bli väldigt tydligt hur de interagerar med varandra. Här finns det mycket att lära.

Mariannes tips

Nödvändigt om samarbetet ska lyckas

 • Inbördes prestigelöshet.
 • Ömsesidigt förtroende.
 • Gemensamma värderingar – både vad man vill med verksamheten och hur man bör leda människor.

Några fördelar med delat ledarskap

 • Avlastar rektor.
 • Verksamheten fungerar bättre.
 • Gynnar medarbetarna.
 • Lättare att rekrytera skol-ledare och minskad omsättning på rektorer.

När delat ledarskap inte fungerar

 • Samarbets- och kommunikationsproblem, fler konflikter.
 • Ökad arbetsbelastning och tidsbrist.
 • Misstroende och brist på gemensamma värderingar.
 • Svårigheter att dela upp arbetet.