Ledarhandlingar som gör avtryck

Ann-Christine Wennergren är forskningsledare bakom rapporten ”Rektors betydelse för kollegialt lärande”
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Chef & Ledarskap

Hur kan rektors agerande göra skillnad för barn i förskolan? Den frågan har två forskare och elva rektorer som ingått i ”Specialpedagogik för lärande” sökt svar på under ett läsår.
– Jag tycker de deltagande rektorerna visat stort professionellt mod som varit aktiva i en kritisk granskning av de egna ledarhandlingarna, säger forskningsledare Ann-Christine Wennergren.

Det är ett samarbete mellan Specialpedagogiska myndigheten, SPSM och Skolverket som genomförts i form av en forskningscirkel under ett läsår. Ann-Christine Wennergren och Henrietta Carolsson Godolakis har varit forskningsledare och i gruppen har det ingått elva rektorer i förskolan. Frågor man ställt sig är vilka ledarhandlingar som är möjliggörande eller hindrande i kompetensutvecklingsinsatsen ”Specialpedagogik för lärande.”  Resultatet redovisas i rapporten ”Rektors betydelse för kollegialt lärande”. Alla rektorer har också skrivit var sin egen minirapport från respektive förskola kring det egna utvecklingsarbetet.

Hur har det då gått? Att rektorer har stor betydelse för det kollegiala lärandet är uppenbart och även att det är viktigt att rektor äger och deltar i kompetensutvecklingen. Ingångarna och förutsättningar ser förstås olika ut. Gemensamt är ändå att rektorerna har hög ambitionsnivå. Men det kan ibland också vara ett hinder, menar Ann-Christine Wennergren.

Våga prioritera

– Rektorerna ville så mycket och hade därför svårt att avgränsa sig eller att lägga andra utvecklingsarbeten åt sidan. Det är lätt att det blir mer yta än djup. Att ha flera utvecklingsarbeten i gång samtidigt är inte något vi rekommenderar. Rent metaforiskt ser vi hellre att rektor prioriterar en stor pilatesboll som kan ge synliga avtryck i barngruppers lärande, är flera pingisbollar som bara ger ytliga avtryck.

Det faktum att det behövs ett längre tidsperspektiv är något hon också framhäver.
– Det är en sak att genomföra kompetensutveckling för personalen men det viktigaste är att det får effekt för barnen. Vi konstaterar att kompetensutveckling som ska bli synlig i barns lärande behöver sträcka sig över längre tid än ett läsår, säger Ann-Christine Wennergren.

Hela rapporten finns att ladda ner på SPSM:s webbplats.