Granskning pågår av hot och våld mot skolpersonal

Vandaliserade bilar är en typ av hot och våld som skolledare utsätts för. Foto: Adobe Stock/Oskar Omne

Arbetsmiljöverket genomför just nu inspektioner på svenska skolor för att granska hur de förebygger hot och våld mot skolpersonal.
– Det är välkommet och bra men min vädjan är att inte glömma bort skolledarna, säger Matz Nilsson, ordförande i Sveriges Skolledare.

Just nu genomför Arbetsmiljöverket inspektioner på svenska skolor för att granska hur de förebygger hot och våld mot skolpersonal. Matz Nilsson, förbundsordförande på Sveriges Skolledare, påpekar att det är viktigt och bra att man tittar på lärarnas situation och hoppas att inte skolledarna glöms bort.

– I den här frågan måste ett helhetsgrepp tas, säger han.

Drygt en tredjedel är utsatta

Det är en dramatisk och negativ utveckling som skett de senaste åren.

– När vi tittade på det här 2012 var det ett par procent av skolledarna som hade utsatts för hot eller våld. Den senaste undersökningen visar att 30–40 procent av skolledare har utsatts. Det är en mycket allvarlig situation.

Matz Nilsson tycker också att man borde lägga till ett begrepp vid inspektionerna utöver hot och våld, nämligen ”otillbörlig påverkan”.

– Det kan vara betygspåverkan som drabbar både lärare och skolledare, men det kan även handla om elevers placering i klasser, behov av anpassningar och annat. Det är påverkan som också bär med sig hot av olika slag, säger han.

En annan situation är när skolledare eller skolchefer tar beslut om att exempelvis lägga ner skolor.

– Det finns exempel när man fått sina bilar vandaliserade, utsatts för telefonterror och så vidare. Det är fruktansvärt allvarligt, säger han.

Inspektioner för att förebygga

Vid Arbetsmiljöverkets inspektioner kommer man att fråga om hur arbetsgivaren jobbar för att förebygga händelser kopplade till hot och våld. Följande områden kommer att beröras:

  • Aktuella händelser/tillbud hot och våld på skolan.
  • Genomförda undersökningar, riskbedömningar samt åtgärder för risker hot och våld.
  • Rutiner för att undersöka och riskbedöma risker för hot och våld på skolan.
  • Skolans lokala säkerhetsrutiner (utbildning, information, instruktion).
  • Första hjälpen och krisstöd.

– Vi ser som sagt positivt på att inspektioner görs. Men det är så viktigt att vi tar ett helhetsgrepp kring de här frågorna. Vi får inte vara enögda. Det är mitt budskap till Arbetsmiljöverket säger Matz Nilsson.

Inspektionerna som inleddes i juni kommer att pågå fram till juni 2024.