”Förväntningar och krav hjälper särskolans elever”

Denice Sverla med eleven Stella Hagberg.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Chef & Ledarskap

Höga förväntningar och att ställa krav är vägen till framgång också för elever med intellektuella funktionsnedsättningar.
- Vi vill gärna ha fokus på elevernas oförmågor, men det handlar om att se deras kompetens, säger Denice Sverla, rektor på Ekebyhovs anpassade grundskola.

En av de inbjudna till årets nationella eTwinningkonferens (se faktaruta) är Denice Sverla. Hon har bland annat vunnit pris som Årets demokratiarbetare och Årets Inspiratör. Motiveringarna har handlat om att hon med höga förväntningar på skolans förmåga arbetat med att stärka elevers självkänsla genom prestation, och att ge alla elever makten över sitt lärande och sitt liv. Om vikten av att se den kompetenta individen.
– Jag har höga förväntningar, men eleverna överträffar i princip alltid dem, säger hon.

Ett tecken på det är att före Denice Sverlas egen föreläsning kommer eleverna själva att hålla föredrag under rubriken ”Vi är inte lika dumma i huvudet som folk tror”. Eleverna på skolan arbetar med entreprenörskap i undervisningen. Genom projektet UNIQ vill de synliggöra målgruppen individer med intellektuell funktionsnedsättning. De har startat ett företag, gett ut en bok och föreläser för makthavare om behovet att ha höga förväntningar på alla individer. Och det har gett resultat.
– Tänk bara en sådan sak att om vi ska ha ett möte för att prata om vår verksamhet tidigt på morgonen. Så har någon blivit sjuk, Då kan vi ringa någon annan som kommer in i stället utan att tveka. Det är ett exempel på hur man utvecklas om man får förtroende och får ta ansvar, säger Denice Sverla.

Just nu byggs en ny grundskola på Ekerö och här har Denice Sverla fått vara med i planeringen från början.
– Det har varit fantastiskt att få vara med från början och bygga något nytt och kreativt. Vi kan ha större klassrum med ännu större möjligheter att träna flexibilitet i form av nya möbleringar. Vi arbetar utifrån gruppundervisning, lära tillsammans i samspel och nya stora lokaler skapar möjligheter till ännu mer utvecklande arbetssätt. Fritidslokalerna är också större och luftigare vilket skapar förutsättningar för nytänk och möjligheter att träna med framtid i fokus, ökat samspel och flexibilitet i miljöerna. Det är viktigt att vi inkluderas i grundskolan. Ibland gör man så mycket anpassningar när man utgår från deras oförmågor att det inte blir likvärdigt. Att lära sig och träna för att blir mer flexibla är viktigt för den här gruppen, säger hon.

Boken ”Judith och muppskolan” är ett annat exempel på hur stor förändring det kan bli. Det är åtta av eleverna som vill visa hur deras vardag ser ut.
– De har åkt ut till andra skolor och haft boksamtal kring den. Då känner jag att mina elever blir inkluderade på riktigt. Då handlar det inte bara om att vara schyst om man hänger med våra elever ett tag, utan om mer jämlik inkludering, där de får bidra och de möts på en jämlik plattform, säger hon.

Denice Sverla håller också för närvarande på att skriva en bok om sitt arbete. Något att se fram emot.