Matz Nilsson: "Här har regeringen hörsammat våra krav"

Matz Nilsson är nöjd med att regeringen hörsammat flera av Sveriges Skolledares förslag. Foto: Adobe Stock/Martin Lindeborg

Förbundsordförande Matz Nilsson för Sveriges Skolledare är nöjd med att även de biträdande rektorerna finns med i professionsprogrammet.
– Däremot är vi kritiska till att regeringen inte lägger ansvaret för rektorernas kompetensutveckling på huvudmännen som arbetsgivare, säger han.

LÄS ÄVEN: Rektorer: Det här saknas i förslaget om professionsprogram

Matz Nilsson, som delar ordförandeskapet i Sveriges Skolledare med Ann-Charlotte Gavelin Rydman, betonar att det är lika viktigt att huvudmännen ansvarar för rektorernas kompetensutveckling som för lärarnas. Han menar att det annars finns en risk att rektorerna hamnar i ett moment 22. Rektorerna ingår visserligen i ett utbildningssystem, enligt propositionen, men de riskerar att inte kunna ta del av kompetensutvecklingen om huvudmännen inte ser till att man får tid att göra det.

– Det är synd, och en miss, att regeringen valt att inte lyssna på oss där, säger han.

Kraven som regeringen lyssnade på

Han är däremot nöjd med att regeringen lyssnat på en rad andra viktiga frågor som Sveriges Skolledare har lyft fram.

Det handlar bland annat om att de rektorer som går in i professionsprogrammet ska kunna välja två utbildningsvägar. Antingen går de den icke akademiska vägen som innebär att de bara tar ut ett utbildningsintyg alternativt den akademiska vägen och bygger på sina poäng och sin akademiska grundutbildning på befattningsutbildningen rektor till en masternivå i ledarskap.

– Här har man hörsammat våra krav och låter rektorerna välja vilken ambitionsnivå man vill ha som rektor. Att professionsprogrammet ska möta båda behoven hos våra rektorer. De som söker en fördjupning utan de akademiska poängen men också de som vill ha de akademiska poängen.

Matz Nilsson konstaterar att Sverige behöver fler rektorer som kommer upp på masternivå.

– Vi behöver framför allt stärka lärosätenas kompetens med fler disputerade i Sverige idag men det är bra att rektorerna har ett val vilken väg de vill gå, säger Matz Nilsson.