"Kunskap om totalförsvar måste in i läroplanen”

Robert Trupp är projektledare för Försvarsmaktens nya utbildningssatsning.
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Chef & Ledarskap

Vem är jag om Sverige attackeras? En fråga som alla bör ställa sig anser Försvarsmakten och nu lanseras den digitala utbildningen ”Tillsammans är vi totalförsvaret” till skolor över hela landet.
– Jag tror att totalförsvarsutbildning måste in i läroplanerna nu och vi kan inte vänta, säger majoren Robert Trupp, som är projektledare för satsningen.

Skolledare och lärare måste våga se och förbereda sig för att ett Mariupol kan bli möjligt i Sverige, menar han. Hamnstaden Mariupol i Ukraina belägrades och bombades sönder och samman av Ryssland tidigt i våras. Sjukhus och inte minst skolor fanns bland bombmålen. Belägringen pågår och hur situationen exakt ser ut är fortfarande oklart. Men helt klart är att det ryska angreppskriget har förändrat allt, också i Sverige. Plötsligt finns kriget nära också geografiskt. En konkret följd av det är att regeringen i maj beslutade om en ny krisberedskap och civilt försvar och 60 myndigheter utsågs till beredskapsmyndigheter. För skolans del är det Skolverket som Skolledarnytt berättat om tidigare.
– Alla svenskar mellan 16 och 70 år måste vara med och förbereda Sverige för krig. Det är så totalförsvarsplikten ser ut. Om man vägrar kan man få fängelse upp till ett år, är det höjd beredskap kan straffet vara fyra år. Jag har träffat både skolledare och lärare som inte haft en aning om att det är så, Jag tror att totalförsvarsutbildning måste in i läroplanerna nu och vi kan inte vänta, säger Robert Trupp.

Artonåringarna är målgruppen

Nu satsar Försvarsmakten därför på att sprida utbildningspaketet ”Tillsammans är vi totalförsvaret” över Sverige. Den primära målgruppen är lärare och elever på gymnasiet med betoning på årskurs 2. En anledning till det är att man samma år som man fyller 18 år, får fylla i mönstringsunderlaget och är på väg in i vuxenvärlden på allvar. Robert Trupp har under de senaste sju åren år arbetat med totalförsvarsutbildning i Halland och i fjol testades det digitala paketet för första gången. Utbildningen är indelad i fem steg. Steg som ger många perspektiv på totalförsvarsarbetet. Allt från hur man hanterar desinformation och påverkansattacker, vad som ska finnas i en beredskapslåda, vilka plikter man som invånare har till vad som händer vid höjd beredskap. Vart och ett av stegen tar 10–30 minuter att genomföra.
– Vi har fått mycket positiv respons där vi har testat. Materialet går ju också att anpassa till olika typer av gymnasieutbildningar. Vilka speciella förutsättningar gäller där? säger han.

Till utbildningen finns också en lärarhandledning. Här finns stöd för planering och genomförande, lektionsplanering med läraktivitet och uppgifter och hur examination och extrauppgifter kan hanteras.

Testas i Dalarna

Nu håller Försvarsmakten på att testa ett antal skolor över Sverige, cirka 500 elever kommer man att nå. Bland annat i Falun och Ludvika.
– Jag tycker det är spännande att 500 år efter att Gustav Vasa valdes till kung och Sverige blev självständigt så utbildar vi igen i Dalarna för att försvara den självständigheten, säger Robert Trupp.

Och den grundläggande anledningen till behovet av totalförsvarsutbildning får aldrig heller glömmas, menar han.
– Det är vår demokrati och vår frihet vi ska försvara. Det finns bara 17–18 länder i världen som är fullvärdiga demokratier. Demokratin är skör, det ser vi inte minst nu när det är krig i Europa, säger Robert Trupp.