Den här artikeln publicerades ursprungligen på Chef & Ledarskap

Denna spännande höst är det både riksdagsval och tid att konkret utforma den nya organisationen för Sverige skolledare. Det kräver ett gott ledarskap på alla nivåer, skriver Lärarförbundet Skolledares ordförande Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

Efter en, på många sätt, händelserik vår står vi nu inför ännu en utmanande höst. Oavsett om jag tittar på verkligheten från mitt eget mikroperspektiv eller om jag blickar ut mot omvärlden, landar jag i samma slutsats: Det är hög tid för ett tydligt ledarskap i såväl våra svenska klassrum som i internationella och globala samarbeten om vi ska klara de utmaningar världen står inför.

För min och Lärarförbundets del kommer ledarskap av alla, såväl förtroendevalda som medlemmar och tjänstemän, att krävas för att vi inom loppet av några månader ska kunna förbereda sjösättningen av ett helt nytt förbund för alla Sveriges skolledare. Vi kommer behöva leda oss själva, varandra och processen framåt med klokskap och ödmjukhet som ledord.

Och för alla skolledare som nu startar ännu ett läsår. Det ledarskap ni inleder med kan sätta prägel på resten av läsåret. Har du funderat över ditt ledarskap nu i sommar? Gör du som jag och reflekterar över om du ser saker på samma sätt som för ett år sedan? Ibland kan man behöva påminna sig om vad ledarskap är. Då gör jag som eleverna och kikar in på Wikipedia: Ledarskap är ur ett organisatoriskt synsätt ett speciellt beteende som används i avsikt att påverka andras tänkande, inställning och uppförande.

Att ledarskapet i en organisation är viktigt vet vi genom forskning. Det finns flera studier som visar vilken påverkan en chef har på organisationens kreativitet, produktivitet och arbetsmiljö. När det finns ledare i organisationen som är närvarande, tillitsfulla och engagerade kan verksamheten bygga på friskfaktorerna och skapa en hälsosam miljö för alla som jobbar i den. Och människor som mår bra, presterar bättre. Jag tror att den här aspekten av ledarskap är oerhört viktig i en tid som präglas av en osäker omvärld och ständiga förändringar. Vi behöver ledare som kan hålla i, hålla ut och hålla om.

Ledarskap beskrivs ibland som en enmansshow, vem har väl inte hört uttryck som ”Det är ensamt på toppen.” I mina ögon kan ett gott ledarskap aldrig komma ur ett sådant synsätt. Ledarskap är en social process, där en, eller flera, personer verkar för att få andra att ta sig an en gemensam uppgift.

Nyckeln till ett framgångsrikt ledarskap, som jag ser det, är att alla som deltar i processen ser och förstår att det endast är tillsammans man kan nå dit man vill.