Många vill skola om sig med nya stödet

Det nya stödet gör det lättare att studera även för den som är mitt i livet. Foto: Adobe Stock
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Chef & Ledarskap

Söktrycket till det nya omställningsstudiestödet har varit mycket stort. Men vilken betydelse det kommer att få för skolan är oklart.
– Det är bra om det kan bidra till yrkesväxling eftersom lärare är ett bristyrke, säger Per Båvner, utredare på Lärarförbundet.

Det nya stödet riktar sig till dem som varit aktiva ett antal år i yrkeslivet och ska ge möjlighet att stärka kompetensen inom befintligt yrke eller att skola om sig. Det bygger på en överenskommelse om nya LAS-regler som tagits i riksdagen och mellan fack och arbetsgivare på arbetsmarknaden. Omställningsstudiestödet består dels av ett bidrag på upp till 80 procent av lönen, upp till ett maxbelopp, dels av ett lån som det går att fylla på med om man vill. Stödet kan ges i 44 veckor, längre om studierna är på deltid.

Att det verkar finnas ett behov visar det stora sökintresset. Trots att den första ansökningsdagen den 1 oktober var en lördag hade 600 ansökningar kommit in till Centrala Studiestödsnämnden, CSN, redan efter en timme. På måndagen hade 4900 kommit. Myndigheternas prognos är för 2022 ligger på 5 300.

– Det blev ett hårdare tryck än vi väntat. Nu hanterar vi ansökningarna i den tur de kommer in, säger Stefan Tärnhuvud, pressekreterare på CSN.

Oklart vilka utbildningar som går bra

Men det finns en del oklarheter kring stödet. En stötesten är att ett av kraven för att få stödet är att studierna ska öka den sökandes attraktion på arbetsmarknaden och vad det egentligen innebär. Det nya omställningsstudiestödet skulle exempelvis i skolans värld kunna vara en väg för att lösa en del av den svenska lärarbristen.

– Med tanke på att lärare och skolledare är bristyrken så är kanske det mest intressanta för oss att folk kommer från andra branscher och yrkesväxlar in i läraryrket. Det här kan ju ge en möjlighet att lösa den svåra frågan om att få finansiering för sina studier om man vill skola om sig mitt i livet, säger Per Båvner, utredare på Lärarförbundet.

Kan ge fler skolledare?

Lärare som får möjlighet till kompetensutveckling för att bli skolledare kan vara ett annat tänkbart spår.
– Det är intressanta frågor du tar upp som men jag kan inte svara på dem idag. Den vanliga vägen är att den fackliga omställningsorganisationen ansöker för de medlemmar som har behov, säger Stefan Tärnhuvud.

Handläggningstiderna för ansökningarna ligger runt tio till tolv veckor och då blir det förhoppningsvis en klarare bild av hur omställningsstudiestödet kan användas.