I Nacka är Läslovet i fokus året runt

Ett bra skolbibliotek är en nyckel i läsfrämjande arbete. Foto: Adobe Stock
Den här artikeln publicerades ursprungligen på Chef & Ledarskap

I vecka 44 infaller Läslovet. I skolor över hela landet planeras en rad aktiviteter för att uppmuntra läsandet inför den. Men Monika Neuman, rektor på Boo Gårds skola i Nacka, har läsandet i fokus året om.
- Läsandet är så viktigt för att våra barn ska bli empatiska, demokratiska medborgare, säger hon.

Läsningen ingår på flera sätt i skolans systematiska kvalitetsarbete. För att kunna främja läsandet och skrivandet har skolan satsat på kompetensutveckling av lärarna. Alla lärare har tidigare deltagit i Läslyftet och man har sedan dess fortsatt att inrikta sig på kollegialt lärande som leds av skolans förstelärare. Här provas nya idéer i klassrummet och man observerar varandras undervisning. Det finns också tid avsatt för det kollegiala lärandet varje vecka.
– Observationerna har haft stor betydelse, det kollegiala lärandet ger en samsyn och breddar kunskapen hos alla, säger Monika Neuman.

Skolan har också haft besök av den kanadensiske läraren, lärarutbildaren och skolutvecklaren Adrienne Gear som även skrivit flera böcker om läs- och skrivundervisning.

Monika Neuman vänder sig också till vårdnadshavare. Genom spontana möten och under föräldramöten i förskoleklass pratar hon enskilt med samtliga vårdnadshavare över en kopp kaffe.
– Jag gör det för jag vill inte att läsning bara är en aktivitet man gör i skolan, men inte i hemmet, säger hon.

Roliga utmaningar under lovet

Men Läslovet är ändå inte riktigt en vecka bland andra. Eleverna får bland annat med sig en läslovsbingo hem med uppmaningar som ”Läs utomhus”, ”Läs under ett bord”, ”Läs för någon som är yngre”, ”Läs för någon som är äldre”, ”Läs under täcket”.

Läsandet är också en viktig del i Monika Neumans privata liv.
– Jag är med är med i en bokklubb där vi är fyra par, fyra män och fyra kvinnor. Det är ovanligt med jämn könsfördelning i bokklubbar och det gör det extra spännande när vi recenserar böcker.

Varför är då egentligen läsandet så viktigt?
– Läsning av böcker tar oss till så många platser även om vi inte är där fysiskt och det ger oss fler perspektiv än de egna. Det hjälper oss i vårt uppdrag att fostra demokratiska medborgare, säger Monika Neuman.

Tidningen Ämnesläraren har nyligen skrivit om läsningens krympande utrymme i skolan. I rutan nedan hittar du länkar till alla artiklar.