Locka elever till läsning under sommarlovet

Att hålla i gång läsningen under sommarlovet är viktigt och ger resultat – och läsglädje.

Elever tappar läsfärdighet under sommarlovet. I synnerhet drabbar det barn som redan har ett tufft utgångsläge. Men det går att stämma i bäcken visar forskare som följt projektet ”Läsa äger”.

Läsundersökningen PIRLS 21, som presenterades i förra veckan, visade att läsförståelsen har blivit sämre bland Sveriges 10-åringar. Det gäller i synnerhet elever som går i skolor i socioekonomiskt utsatta områden och som inte talar svenska hemma. Elever från resursstarka hem presterar på samma nivå som i PIRLS 2016.

Bristande läsförståelse påverkar alla ämnen

Sämre läsförståelse påverkar elevernas möjligheter att lyckas i övriga skolämnen och får därmed betydelse för deras chanser att lyckas i skolan.
Forskning både från Linnéuniversitetet i Sverige och internationell forskning visar att det är viktigt att eleverna håller i gång sin läskondition under sommarlovet.

Annelie Glamsare har arbetat i Botkyrka kommun som lärare i 34 år och därefter som språk-, läs- och skrivutvecklare i 12 år. År 2018 drog hon i gång läsprojektet ”Läsa äger” i Botkyrka kommun. Skälet var att läsresultaten var så olikvärdiga i kommunens skolor och framför allt tappade eleverna mycket i läsningen under sommarloven.

Anneli Glamsare Foto: Privat

– Det vi såg i Botkyrka var hur det slog hårdast mot barn med annat modersmål, säger hon.

Specialpedagoger, lärare i skola och fritidshem, föräldrar, feriearbetande ungdomar och bibliotekarier drogs in i projektet runt barnen för att de inte skulle tappa i läsningen under sommarloven.
Föräldrarna bjöds in till ett möte för att öka medvetandet om hur viktig läsningen är för att barnen skulle klara samtliga ämnen i skolan. Man poängterade också att föräldrarnas delaktighet var väsentlig för att öka barnens intresse. I skolorna jobbade man med intensivläsning inför sommaren. Alla barnen besökte biblioteket och man såg till att alla elever hade lånekort. Under sommaren anställdes feriearbetande ungdomar som tillsammans med lärarna på fritidshemmet läste för barnen och hade bokprat.

Störst effekt för de lässvagaste eleverna

Fyra forskare från Linné- och Linköpings universitet följde arbetet och de fann tydliga skillnader i läsförståelse, avkodning och ordförråd. Störst effekt hade åtgärderna för de lässvagaste eleverna. Biblioteksutlåningen på Fittja bibliotek ökade den sommaren med 603 procent av barn- och ungdomslitteratur i jämförelse med sommaren innan.
Linda Fält, forskare inom läs- och skrivutveckling på Linnéuniversitetet och en av forskarna som följt projektet, säger till tidningen Läraren.se (i dag Lärare.se):

”Resultatet visar att de elever som rapporterat att de kontinuerligt läst under lovet inte visar något sommarlovstapp, utan att ordavkodningen (läsförståelsen, reds anm.) har förbättrats något för de elever som började i årskurs två efter sommarlovet”.

Sedan augusti 2022 är Anneli Glamsare anställd, via Bonniers familjestiftelse, för att sprida ”Läsa äger” till kommuner som vill ta tag i läsraset på sina skolor.

– Skolan har ett kompensatorisk uppdrag men vi behöver kroka arm även med andra och hjälpas åt så ungdomarna inte lämnas utan hjälp. Högläsning behöver in i alla åldrar och barnen ska lära sig läsa ordentligt redan i lågstadiet, säger hon.

Projektet har spridit sig till ett 20-tal kommuner. I sommar startar ”Läsa äger” i kommunerna Halmstad, Kristinehamn, Huddinge, Sundsvall, Härnösand, Örnsköldsvik, Sundbyberg, Norrköping, Stenungssund, Örebro, Uppsala och i vissa stadsdelar i Stockholm. Läsa äger är igång sedan tidigare i Jönköping, Markaryd, Gotland, Falun och Göteborg.
I vissa kommuner har även parklekarna och bostadsföretagen involverat sig i projektet.

Skapa tid för läsning

Vad kan skolor göra inför sommarlovet om de inte har möjlighet att anställa feriearbetande ungdomar som kan läsa för barnen på fritidshemmen?

– Skapa tid för lite intensivläsning och bokprat på skolorna inför sommaren. Skapa tid för högläsning under 10-15 minuter dagligen på fritidshemmet under sommaren. Se till att högläsningen inte är en valbar aktivitet utan gör det till en mysig stund kring läsningen där alla deltar, säger Anneli Glamsare.

LÄS MER OM PIRLS: Sveriges 10-åringar har allt sämre läsförståelse