"Sverige behöver sina skolledare. Och Sveriges skolledare behöver ett starkt, samlat och drivet förbund som bevakar de yrkesverksammas förutsättningar och driver på nödvändig förändring", skriver Matz Nilsson och Ann-Charlotte Gavelin Rydman.

Sveriges viktigaste chefer – varmt välkomna till Sveriges Skolledare! Den nya samlade fackliga kraften för alla chefer och ledare inom utbildning. Vi två ordförande kommer leda ert nya fackförbund tillsammans, ett förbund som har ännu större möjlighet att stärka er ställning som skolledare.

Illustration: Caroline Andrieu

Sveriges Skolledare har tydliga fokusfrågor. Skolledare ska ha bättre lön, arbetsmiljö och förutsättningar att driva och utveckla uppdraget. Fundamentet i förbundet är alla nybildade lokalföreningar som företräder medlemmarna gentemot huvudmännen på arbetsplatser i hela landet. Inom fristående avtalsområden, statlig verksamhet och folkhögskolan bildas riksföreningar, och inom Sveriges Skolledare kommer medlemmar i hela utbildningssverige kunna samarbeta och bilda nätverk för att stärka det professionella inflytandet över de respektive befattningsuppdragen.

Det finns akuta problem som måste lösas.

Det nya förbundet har också ett helt nytt kansli på plats som ger medlemmarna personlig rådgivning och arbetar hårt för reformer som kommer åt de stora systemfelen i svenskt utbildningsväsende.

För det finns akuta problem som måste lösas. Många huvudmän saknar i dag utrymme att ge skolledare förutsättningarna som styrdokumenten kräver för en likvärdig förskola och skola. Förskolan har strukturella problem så som stora barngrupper och brist på legitimerade förskollärare, tillräckliga ledningsresurser samt inte minst ekonomiska resurser. Då grundskolan saknar medel för att garantera att alla elever når målen står idag var fjärde elev utan fullständiga betyg från grundskolan. Det skapar en problematik som gymnasiet sedan får ärva. Skolledare inom vuxenutbildningen och folkhögskolorna har inför 2023 fått kraftigt minskade resurser vilket i många fall riskerar ingrepp i verksamheterna.

Vi fortsätter att kräva högre lön och en arbetsmiljö som gör att fler skolledare stannar kvar i yrket.

Ansvaret och uppgiften att i denna verklighet ändå leva upp till styrdokumentens krav landar tungt i knät på oss skolledare.

Det ligger inte i våra händer att rätta till brister som orsakats av systemet. Men politiker glömmer allt för ofta att vi skolledare är helt avgörande resurser för fungerade verksamheter. Att se till att politiker och huvudmän förstår det är en av de viktigaste uppgifterna för Sveriges Skolledare.

Men vi måste också hjälpas åt att värna möjligheten att engagera oss för vår profession. Sveriges Skolledare stöttar medlemmarna och vill lyfta samvetsstressen från era axlar. Vi fortsätter att kräva högre lön och en arbetsmiljö som gör att fler skolledare stannar kvar i yrket. Vi fortsätter kräva att dokumentationsbördan minskas och att ingen skolledare någonsin utsättas för hot och våld.

Nu kavlar vi upp ärmarna. Med kraft tar vi oss an det viktiga arbetet att stärka såväl det nya förbundets opinionsbildning lokalt och nationellt, som dialogen med arbetsgivarna och huvudmännen. Vi kräver en likvärdig förskola och skola där skolledare har rätt förutsättningar för det viktiga nationella uppdraget att stötta varje barn och elev att framgångsrikt klara sin skolgång.

En sak är säker. Sverige behöver sina skolledare. Och Sveriges skolledare behöver ett starkt, samlat och drivet förbund som bevakar de yrkesverksammas förutsättningar och driver på nödvändig förändring. Tack för att ni genom ert medlemskap stärker vårt nya förbunds röst för Sveriges viktigaste chefer!

Matz Nilsson och Ann-Charlotte Gavelin-Rydman, ordförande i Sveriges Skolledare

Just nu

+

Nu finns äntligen vårt nya förbund Sveriges Skolledare på riktigt.

-

Trots att alla är överens om att likvärdigheten brister i förskolan och skolan saknas politiska förslag som kommer åt detta.