Från rektor till skolchef: "Viktigt att rektorer stannar på jobbet"

Prisbelönta skolledaren Semira Vikström tog förra året steget från att vara rektor till att bli skolchef i Huddinge kommun – och tar med sig samma filosofi som präglade hennes rektorskap: medarbetaren först.
– Det är något av de roligaste jag gjort. Att få coacha och handleda andra skolledare och se dem utvecklas i sitt arbete är fantastiskt säger hon.

Årets rektor 2020 och Stora Skolledarpriset 2020 är två av de pris som Semira Vikström fått under sina nio år som rektor på skolan i området Visättra i Huddinge, som räknas som ett av de utsatta områdena i Stockholm. När hon kom till skolan 2013 var det en skola i en nedåtgående spiral. När hon lämnade 2022 hade skolan fått ett ökat elevantal, bättre kunskapsresultat och nöjdare elever och personal.

Nu är hon områdeschef och skolchef för grundskolorna i sydvästra och östra Huddinge, där Visättraskolan är en de elva skolor som ingår i hennes ansvarsområde.

Hur kändes det att lämna?

– Jag trivdes jättebra på skolan men mot slutet kände jag att jag inte var lika hungrig längre och Visättraskolan förtjänar att ha en ledare som fortfarande är hungrig, säger hon.

Därför har Semira valt att ”byta sida” och bli skolchef. Hon har tidigare förklarat framgångarna på Visättraskolan med att man jobbar tillsammans och ser alla yrkeskategorier som viktiga kugghjul. Att se till personalens trivsel och välmående och lyssna till dem så att de får rätt förutsättningar för att göra ett bra jobb. En inställning hon bär med sig in i det nya.

– Jag vill jobba nära och tillsammans med rektorerna. Jag har ju varit ute i skolorna och mött så mycket stolthet som rektorerna känner för sin verksamhet. Att få hjälpa dem med coachning och handledning och se dem utvecklas i arbetet är fantastiskt. Det är viktigt att rektorerna ska må så bra att de stannar på sina jobb.

Medarbetarenkät

Semira Vikström började sitt nya jobb den 13 juni. Nu har hon fått svart på vitt att hon fått en riktig rivstart. I slutet av februari kom resultatet från en medarbetarenkät, som undersökte hur de elva rektorerna i området ser på hur det fungerar i kommunen.

Enkäten består av två delar. I den första mäts "prestationsnivån", som handlar om elva förbättringsområdens värden. De summeras i en framtidsprognos om hur prestationsnivån kommer att utvecklas ett år framåt i tiden.

Den andra delen, "ledarskapsprofilen", handlar om resultaten från områdena målkvalitet, ledarskap, effektivitet och återkoppling. Resultatet i båda delarna visas i tre färgzoner där grön är den bästa, orange är mindre bra och röd är den kritiska zonen. Både när det gäller prestationsnivå och ledarskapsprofil visar det grönt för Semira Vikström och det är första gången sedan 2019 som det sker.

– Det känns som ett fint kvitto på att vi har fått en riktigt bra start tillsammans. Nu börjar det viktiga arbetet med att analysera resultaten för att fortsättningsvis kunna hålla i på vissa områden, och på andra göra mer, och ännu bättre, säger Semira Vikström.

Fakta Semira Vikström

Ålder: 49

Familj: Man och två barn, 23 och 15 år

Bor: I Tumba

Arbetar: områdeschef tillika skolchef för elva grundskolor i sydvästra och östra Huddinge. Tidigare rektor på Visättraskolan.