Ledarskap: Med fokus på gemenskap

Elin Benson med lärarna och kollegorna Jenny Simeonidis och Anton Andersson. Foto: Henrik Skarstedt

Elin Benson är inne på sitt tredje år som rektor på Kunskapsskolan i Uppsala. Här samarbetar personal och elever för att skapa skolans egen kultur. Sedan pandemin lägger hon och kollegorna stort fokus på gemenskapen.

När Skolledaren besöker Elin Benson en fredag förmiddag är rasten i gång och eleverna som har jour sitter bakom ena receptionsdisken och hälsar glatt. Här turas elever från årskurs sex och uppåt om att ansvara för att hålla ordning när kompisarna har rast. De lånar ut spel och ser efter rast- och matsalsmiljöer.

– Eleverna är fantastiska i den här rollen, tycker att det är jätteroligt och ser också om sin skola bättre upplever vi, berättar Elin Benson.

Hon har sin arbetsplats några meter därifrån med stora glaspartier ut mot de rastlediga eleverna. Hon ser direkt om hon behöver kliva ut i korridoren när det blir lite för stimmigt, vilket hon också gör under intervjun.

– Vi prioriterar studiero och att ha många lärare och vuxna närvarande bland eleverna och har till exempel inga lärarrum. Självklart finns det skrivbord och rum om man behöver gå undan, men många lärare är bland eleverna under sina raster.

Mognar in i jobbet

Elin Benson hann med några år i kommunal skola som grundskollärare innan hon började i Kunskapsskolan 2007. Då öppnade koncernen en skola i Uppsala och hon lockades av drivet:

– Det är lärare som vill utvecklas som jobbar här och inom företaget. När vi öppnade var skolan ny och det drar också till sig en viss typ av personal, ofta yngre.

Hon har tre kollegor kvar som också började med henne 2007. Dessutom fler som kom in året efter.

När Elin Benson återvände efter sin tredje föräldraledighet 2013 fick hon frågan om att bli biträdande rektor som hon sedan var under sju år.

– Då såg jag verkligen rektorsjobbet på nära håll och när det var aktuellt med en ny rektor för tre år sedan var det nästan självklart att jag skulle ta jobbet. Man mognar in i det och jag kände mig skyldig mina kollegor att tacka ja. Om inte jag skulle ta det – vem skulle då göra det?

Under tiden som biträdande rektor läste hon också rektorsutbildningen parallellt.

Medveten satsning på skolkulturen

I dag drivs Elin Benson av utmaningarna och trivs med att jobbet är så varierat.

– Det händer nya saker varje dag och målen är tydliga – att vi ska ha en bra skola där elever och lärare utvecklas och är trygga och nöjda med sin skola. De presterar då bättre och får bättre resultat. Här är vårt arbete med skolkulturen en jätteviktig del.

Kunskapsskolan i Uppsala har medvetet satsat på just skolkulturen. Dels i takt med att skolan vuxit, dels efter pandemin. Även om skolan hade öppet under hela pandemin, blandades inte grupper såsom innan.

– När covid var över sa vi: ”Hur brukade vi göra innan?” Vi hade naturligt tappat mycket av tidigare traditioner som vi nu ville få tillbaka.

En skolkulturgrupp med lärare skapades för ett år sedan för att titta på vad skolkultur innebär för just deras skola.

– Jag tycker att vi alltid haft en fin skolkultur, men det är viktigt att fråga sig: Vilka är vi? Vilka vill vi vara? Hur vill vi jobba? Hur ska stämningen vara? säger Elin Benson.

Gruppen arbetar parallellt med ledningsgruppen och elevrådet.

– Skolkulturgruppen arbetar med stort som smått. Allt från hur vi är mot varandra till hur skolan ska fira högtider som skolavslutningar, jul, halloween och Nobel, berättar Elin Benson, som ser många vinster med skolans fokus:

– Barnen tycker att det är jätteroligt och roliga aktiviteter ger alltid en bra stämning. Det stärker också hur vi jobbar – tillsammans och alltid som ett team. Det var förresten också en av anledningarna till att jag sa ja till rektorskapet – att jag litar på att alla kollegor vill varandras bästa.

Elins 5 tips

  1. Lyssna på medarbetarna och jobba tillsammans.
  2. Var inte rädd för att vara den som leder.
  3. Hjälp till att prioritera om kollegor är stressade. Se hur du kan avlasta och effektivisera. Jag gillar själv att vara ledig och tror inte på att vara en ”sån som jobbar jämt”. Det är viktigt att visa kollegorna det också.
  4. Satsa på gemenskapen. Det har verkligen varit ett framgångsrecept för oss.
  5. Ha gemensamma möten. Vi har morgonmöten varje dag. Sedan covid är de flesta fortfarande digitala men alltid fysiska på fredagar. Det gör att vi jobbar som ett team och vet hur vi ska lösa dagarna tillsammans.

Reportaget publicerades i senaste numret av Skolledaren, nr 4-2023. Du som inte är medlem kan prenumerera på tidningen, läs hur du gör här.