Rektorn: Så lyfter jag både barnen och personalen

Anna Lund är rektorn som gärna ”drar i handbromsen”: ”För att verkligen förstå de grundläggande problemen. Det är lätt att hoppa in i ett ekorrhjul och bara göra en massa snabba saker. Men det gäller att stanna upp också. Jag vill vara en ledare att dryfta både svårigheter och framgångar med.” Foto: Anna Tärnhuvud

För Anna Lund på Röllingby­skolan i Österåker finns bara lösningar, men hon måste också stanna upp och undvika ”Alvedon-lösningar”. Hon är nu aktuell med två böcker om hur man som rektor lyfter både arbetsmiljön och pedagogiken i skola och förskola.

Anna Lund jobbade som pedagogista och drev pedagogiskt utvecklingsarbete inom det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan. Hon kände då att hon ville jobba mer utifrån ett helhetsuppdrag där arbetsmiljön och pedagogik är i symbios – och ha mandat att leda det arbetet. 

– När dessa områden samverkar kan vi nå en hög kvalitet för barnen. Det krävs att du jobbar på operativ och strategisk nivå och har lite mer av ett helikopterperspektiv. Jag ville leda de vuxnas lärande och få ihop arbetsmiljö- och utvecklingsfrågor. Jag ville säkerställa att vi ror i land båda två på ett kvalitativt sätt, berättar hon.

Anna Lund. Foto: Anna Tärnhuvud

Vill vara normkreativ

Hon har sedan 2015 arbetat som skolledare och 2017 klev hon in i rektorsrollen. I dag arbetar Anna Lund som rektor på Röllingbyskolan, en F–6-skola i Österåkers kommun. 

För Anna Lund är kulturbyggande viktigt när du som chef ska lyckas skapa både en god arbetsmiljö för lärarna och barn­skötarna samtidigt som du skapar en bra miljö för barnen.

– Det är avgörande att ha klart för sig vem vi är här för och hur vi kan säkerställa barns rätt till likvärdig hög kvalitet. Vi måste skapa förutsättningar i arbetsmiljön för att organisationen ska utvecklas och frodas. Det handlar bland annat om tydlighet i roller, ansvar och uppdrag och när exempelvis personalen upplever stress måste vi undersöka det grundläggande problemet. Det är som en klok kollega sa: ”Vi ska inte ha Alvedon-lösningar.” Att ge Alvedon och så efter sex timmar är problemet tillbaka.

För Anna Lund finns inga problem som inte har en lösning. Men hon vill inte hasta in i lösningar utan att göra en analys av det som ligger framför henne där också förståelse är en grundpelare. Och hon tycker att man som rektor behöver vara tydlig i det – och vara normkreativ: 

– Det finns så många normer om hur saker är och borde fungera i förskola och skola – ”det sitter i väggarna”, säger man och gör saker för att man alltid gjort så. Men vem säger att vi behöver göra så framöver? Varje situation är unik och man behöver utgå från sitt sammanhang.

Stöd av skolchefer

Utöver arbetet på Röllingbyskolan driver hon sitt eget företag Leda Lärande där hon föreläser om ledarskap och utvecklingsfrågor inom skolväsendet. Hon skriver även böcker – två gavs ut under 2022 och en ny bok är på gång under 2023.

– Jag hade nog aldrig kunnat göra det här i början av min karriär. Men allt eftersom tiden går bygger jag på min verktygslåda i framgångsrikt ledarskap. Tidsmässigt gäller det att ha en struktur för sig själv och sin organisation. Det är lätt att lägga ner otaliga arbetstimmar men ändå inte nå resultat. Det handlar om att göra rätt saker i rätt tid för att få den effekt man önskar. 

Föreläsningar gör Anna oftast under kvällstid, digitalt, eller tar ut en semesterdag om det är på dagtid.

– Jag har två skolchefer i min kommun som ser det jag gör som väldigt positivt i organisationen då det också bringar energi och kunskap in i vårt sammanhang.

"Ska vara tydligt var jag står"

Anna Lund ser att hennes tidigare roll som pedagogista har stärkt hennes roll som rektor. 

– Jag var en nagel i ögat för att hela tiden hitta nya sätt, problematisera, analysera och leda nästa steg i utvecklingsarbetet. 

Som rektor hoppas hon uppfattas som engagerad, en inspiratör, möjliggörare och att hon är fokuserad på uppdraget. 

– Jag vill att det är tydligt att medarbetarna vet var jag står, att jag är inlyssnande på riktigt och att jag vågar vara bekväm i det obekväma. Att ”Anna inger ett lugn och upplevs trygg i sin roll och i ledarskapet”.

Fakta Anna Lund

Anna Lund

Ålder: 40 år.

Bor: Åkersberga.

Familj: Tre barn, man och två hundar.

Rektor på: Röllingbyskolan, en F-6-skola i Österåkers kommun. 

Fritid: Driver eget företag, Leda Lärande, föreläser och författar böcker. Umgås och tränar med familjen, promenerar med hundarna och bygger hus. 

Böcker: ”Att leda en lärande förskola” och ”Reflektion som motor i förskolans arbete”, båda utgivna 2022.

På gång: Ny bok inom ämnet lärmiljöer och undervisning som kommer 2023. 

Därför älskar jag att vara rektor: ”Jag får möjlighet att göra skillnad på riktigt för både barn och ungdomar och kan påverka fler.”

Anna Lunds 7 tips

1. Forma din egen ledarskapsfilosofi och kommunicera den i organisationen.

2. Lägg större kraft och tid på kulturbärande frågor framför rena praktiska strukturfrågor. Det är hur vi arbetar som är kärnan. 

3. Våga vara sårbar, visa att det är okej att göra misstag som ledare och att du tar steg för att lära dig nya saker. 

4. Var en visionär. 

5. Var den tryggaste i rummet i alla lägen.

6. Visa att alla delar och områden i en organisation är lika viktiga. Allt är i symbios. 

7. Avsätt tid för dig själv, för reflektion och spegla hur du uppfattas av andra.