Så vände de skolan från kaos till framgång

Lillemor Berquist och Susanne Norman.

I början av 2019 beslutade Skolinspektionen att tvångsomhänderta Storvretsskolan i Botkyrka. Då erbjöd sig rektorerna Susanne Norman och Lillemor Bergquist att ta över skolan. Nu ger de ut boken "Det finns inga omöjliga skolor – Att vända en skola från kaos till framgång."

Situationen på skolan hade blivit ohållbar. Utåtagerande elever hade tagit över makten på skolan medan lärarna och ledningen kapitulerade. Elever skrek och slogs i korridorerna. Lärare blev slagna och kränkningar var vardagsmat.

– Jag kanske gillar utmaningar, men jag kände direkt att det här var något för mig och Lillemor Bergquist som jag jobbat med tidigare, säger Susanne Norman.

De fick uppdraget och ett halvår senaste godkände Skolinspektionen Storvretsskolan på alla punkter.

Vad är då hemligheteten?

Det handlar enligt författarna om tydligt, anpassat ledarskap och att med ett målfokuserat bemötande lära elever med utmanande beteende att det inte lönar sig att använda våld för att komma undan vuxnas krav.

Boken innehåller konkreta exempel på hur lärare och skolpersonal kan agera för att inte bli slagna och kränkta av elever. Eleverna måste sluta kränka varandra och följa skolans ordningsregler för att lyckas med sin skolgång.

– Det gäller att fokusera på elevernas utveckling framåt. Vi pratade inte så mycket om den nuvarande situationen utan fokuserade på vad man kan göra framåt. Det finns inga omöjliga elever, säger hon.

”Kameror ett måste”

En annan sak har varit avgörande för framgången påpekar Susanne Norman i en poddintervju från i våras med Jörgen Huitfeldt på Kvartal:

– Övervakningskameror i korridorerna är ett måste. Annars får man ägna så mycket tid åt att reda ut vad som hänt när incidenter inträffat.

Arbetssättet har nu fått spridning och implementeras för närvarande i hela Kalix kommun. Redan efter ett par veckor visades positiva resultat.

– Arbetssättet har gett oss de verktyg vi behöver för att ge alla elever trygghet, studiero och den undervisning som de har rätt till. Nu förbättras lärarnas arbetsmiljö och de kan fokusera på sitt huvuduppdrag – undervisningen, säger Charlotte Sundqvist, skolchef vid Kalix kommun.

Resultat av arbetssättet

  • Alla elever följer skolans ordningsregler
  • Alla elever agerar respektfullt mot varandra, lärarna och lokalerna
  • Alla elever bidrar till studiero
  • Alla elever arbetar med skolarbete under skoldagen
  • Allt arbete med anpassningar och särskilt stöd ger mer träning i det som eleven upplever svårt och bidrar till ökad självständighet för eleven.
  • Skolpersonalen justerar tydligheten i sitt ledarskap utifrån varje enskild elevs behov för att lyckas i en situation
  • Skolpersonalen har höga förväntningar på alla elever
  • Eleverna lär sig att ta eget ansvar för sitt eget agerande Skolpersonalen har höga förväntningar på alla elever lär sig att ta eget ansvar för sitt eget agerande via schyssta konsekvenser.

Här kan du höra intervjun i Kvartal om hur Susanne Norman ser på sitt och Lillemor Bergquists arbete på Storvretaskolan.