Regeringen: Orättvis betygssättning ska utredas

Lotta Edholm (L). Arkivfoto: Amina Dahlab/Linnéa Tammerås.

Efter höstens granskning av bristande insatser mot betygsinflation och orättvis betygssättning. Nu vill regeringen tillsätta en utredning för ökad likvärdighet, och för att få bukt på betygsinflationen.

I höstas släppte Riksrevisionen en granskning av statens insatser för att komma till rätta med den orättvisa betygssättningen i Sverige.

Domen var att insatserna inte var tillräckliga. 

En av slutsatserna var att den ändring som gjordes i skollagen 2018, om att särskild vikt ska läggas vid resultaten på nationella proven i betygssättningen, gett liten effekt på likvärdigheten. 

"Viktigt att åtgärda bristerna"

Riksrevisionen ville se ytterligare utredning – något som regeringen nu beslutat att gå vidare med under torsdagens regeringssammanträde. 

– Det finns många indikationer på att betygssättningen i svensk skola brister i likvärdighet. Om betygen inte rättvisande speglar elevers kunskaper kan det leda till negativa konsekvenser både för individ och samhälle. Det är därför viktigt att åtgärda de brister i systemet som synliggörs, säger skolminister Lotta Edholm (L) i ett pressmeddelande.

I en skrivelse, som lämnas till riksdagen på tisdag, uppger man att en utredning ska inledas om hur man göra betygssättningen mer likvärdig. 

Riksrevisionen vill se digitaliserade nationella prov som rättas centralt, något som regeringen gett Skolverket i uppdrag att förbereda för. 

LÄS ÄVEN: Regeringen: Inför central rättning av nationella proven