Här tjänar skolledare bäst – och sämst

Sveriges Skolledare ställer ett antal krav efter nya lönestatistiken. På bild: Matz Nilsson och Ann-Charlotte Gavelin Rydman. Montage/foto: Amina Dahlab/Pressbild

Skolledarnas löner ökade med 3,6 procent under 2022. Nu tjänar en skolledare i snitt 57 600 kronor i månaden, enligt Sveriges Skolledares löneenkät. Men samtidigt står kåren inför tuffa förutsättningar, övertiden och omsättningen på rektorer är fortsatt hög.

Bäst tjänar skolledarna i Stockholms län, med en genomsnittlig lön på 61 700 kronor, lägst lön hittas i Dalarnas län där den i snitt ligger på 51 000 kronor. 

Det visar statistik från Sveriges Skolledare, baserad på den årliga löneenkäten för 2022.  

Och jämfört mot andra chefer släpar skolledarna efter – med exempelvis i snitt 30 000 kronor lägre än en ekonomichef. 

– Skolledarna har inte bara ett statligt ansvar för elevernas lärande och utveckling, utan agerar utöver det ofta även ekonomichef, personalchef och marknadschef. En konkurrenskraftig lön måste spegla det stora ansvar och det komplexa uppdrag som skolledare har, säger Ann-Charlotte Gavelin Rydman, förbundsordförande Sveriges Skolledare i ett presseddelande.

Kraven från Sveriges Skolledare

Sveriges Skolledare lyfter fram den dystra statistiken från OECD, som visar att åtta av tio skolledare har bytt jobb inom fem år. 

– Skolforskare är överens om att täta skolledarbyten kan få långtgående konsekvenser för barnen och elevernas utveckling och resultat. Vi vill att fler elever ska klara sin skolgång, och då krävs det att skolledarna stannar på sina uppdrag, säger Matz Nilsson, förbundsordförande Sveriges Skolledare.

Förbundet ställer nu ett antal krav efter statistiken: 

  • Skolledarlönerna ska prioriteras i kommunernas och friskolornas budgetprocesser. Skolledarlönerna ska speglas i ett ansvarsavstånd, en löneskillnad mellan chef och medarbetare som förbundet anser bör vara 25 procent.
  • Skolledarnas löner ska vara individuella och lönesättningen differentierad.
  • Staten och huvudmännen ska ta ett gemensamt ansvar för att minska skolledaromsättningen.
  • Gratisarbetet för skolledare ska sluta. Fler än 8 av 10 skolledare svarar att de arbetar övertid varje vecka, en fortsatt hög siffra. Förbundet kräver att skolledare ska kunna få perioder med lägre arbetsbelastning och få betalt för övertiden. 
  • Skolledare ska erbjudas mentorsstöd och handledning.