”Finns anledning att känna stor oro för eleverna”

Riksdagens utbildningsutskott mötte Sveriges Skolledares förbundsstyrelse. En av frågorna i fokus var nedskärningarna. Foto: Tomas Bergqvist/Oskar Omne

Nedskärningarna, skolans finansiering och konsekvenserna av betygssystemet. Det var frågor som togs upp när Sveriges Skolledare mötte riksdagens utbildningsutskott på onsdagen.

Nedskärningarna av skolans verksamhet låg högt på agendan när riksdagens utbildningsutskott kom till Sveriges Skolledares förbundsstyrelsemöte.  

– Rektorer tvingas dra ner sin verksamhet nu när besparingar sveper över landet. Ofta är det stödfunktioner som specialpedagoger, elevassistenter och andra som det dras ner på. Då finns anledning att känna stor oro för kunskapsutvecklingen hos eleverna, säger Matz Nilsson.

Styrningen av förskola och skola var ett annat ämne för dagen.

– Vi vill tillbaka till en mer tillitsbaserad styrning, inte så mycket ”peka med hela handen”. Att försöka hitta stabiliteten i ledarskapet, för att hejda den höga rektorsomsättningen är så viktigt, säger Matz Nilsson.

Under dagen togs även betygsystemets konsekvenser upp.

– Vi måste diskutera vad som händer med de som inte klarar grundskolan i dag och stigmatiseringen kring F-betyget. Hur ska vi se till att de 10–15 procent som inte klarar skolan, dessutom inte tappar framtidshoppet helt, säger han.

Vittnesmål från rektorer

Utbildningsutskottet fick också ta del av tre berättelser från verkligheten. Solveig Häggkvist, rektor på förskola i Umeå, Kristin Arplöw rektor på mellan- och högstadiet i Kungsbacka och Torbjörn Hanö gymnasierektor i Lund berättade om hur det ser ut just i deras verksamhet.

– Det var väldigt bra och uppskattat att vi hade röster från förskola, grundskola och gymnasiet. Förbundsstyrelsen, där de flesta är aktiva rektorer, hade också en efterföljande dialog med ledamöterna, säger han.

Lena Linnerborg, utbildningspolitisk chef, presenterade Sveriges Skolledares politiska prioriteringar som statligt huvudansvar för skolan, lön, professionsprogrammet och arbetsmiljö. Hon tog också upp skolledarnas förutsättningar för uppdraget.

”Stort engagemang”

Sammanfattningsvis tycker Matz Nilsson att det var ett bra och viktigt möte.

– Vi mötte ett stort engagemang. Jag tror det börjar tränga in hur viktigt det är att diskutera frågan om skolans finansiering och hur allvarlig den höga rektorsomsättningen är när det gäller kunskapsutvecklingen. Jag tycker att man lyssnade och vi kommer att ha fler möten framåt, säger han.

Samtidigt som Sveriges Skolledare träffade utbildningsutskottet höll Socialdemokraterna en pressträff där de bland annat krävde att regeringen måste ge besked om nya resurser till skolan före midsommar.

– Det är helt klart att vi måste in med nya resurser om inte eleverna kunskapsresultat ska bli lidande. Men det finns samtidigt anledning att rikta kritik till Socialdemokraterna, de har inte heller tagit tag i frågan om likvärdig finansiering. De hade likvärdighetsbidraget men det är långt ifrån tillräckligt, säger Matz Nilsson.